16
sep

0

DANSK BØRNELUNGECENTER OG CF-CENTER KØBENHAVN, RIGSHOSPITALET SØGER FORSKNINGSINTERESSERET STUD. MED.

Dansk BørneLunge Center (DBLC), BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet, varetager undersøgelse, kontrol og behandling af lunge- og astmasyge børn og unge samt voksne med arvelige lungesyg-domme fra hele Danmark. Dansk BørneRespirationsFysiologisk Laboratorium er en integreret del af DBLC og Laboratoriet fokuserer dels på at måle lungefunktion på alle patienter som led i den daglige klinik, dels på udvikling af nye metoder og tilpasning af gamle metoder til måling af især små børns og svært lungesyge børn og unges lungefunktion. Læs mere her: www.DBLC.dk

Vi søger en engageret og selvstændig forskningsinteresseret studerende til at varetage sit eget, af-grænsede forskningsprojekt samt til at medvirke i flere delstudier og efter behov og i samarbejde med laboratoriets øvrige ansatte, deltage i laboratoriets lungefunktionsmålinger på børn udenfor projekterne. Projektet vil være fuldt finansieret inkl. løn, med fleksible arbejdstider. Flere igangvæ-rende og kommende projekter fokuserer på diagnostik, behandling og monitorering af begyndende lungeskade hos børn i alle aldre. Laboratoriet behersker en lang række unikke og avancerede må-lemetoder, som er beskrevet her: https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/boerne-unge-klinikken/dansk-boernelungecenter/undersoegelser/Sider/Hvilke-undersoegelser-foretages.aspx. Den viden der opnås kan få stor betydning for behandlingen af pati-enter med de arvelige, kroniske lungesygdomme Cystisk Fibrose (CF) og Primær CilieDyskinesi (PCD). Det forventes dit eget forskningsprojekt munder ud i en peer-reviewed publikation ved af-slutning af ansættelsen. Ansættelsen kræver fuldt engagement og vi forventer at du inden tiltrædel-sen sætter dig grundigt ind i projekter og metoder.

Udover oplæring i forskellige aspekter af klinisk forskning vil du blive grundigt oplært i metodologien i alle de forskellige lungefunktionsmetode, herunder specialiserede undersøgelse som kun vareta-ges på Rigshospitalet. Via supervision fra erfarne kollegaer vil du efterhånden selvstændigt skulle varetage målingerne. Ansættelsen giver selvsagt et grundigt kendskab til forskellige lungesygdom-me indenfor pædiatri. Du lærer om lungernes fysiologi og patofysiologi. Du bliver derudover med-lem af et tværfagligt team og veletableret forskningsmiljø som består af andre medicinstuderende, læger, sygeplejersker, humanbiologer, sekretærer, biologer og phd-studerende.

Ansættelsen er som udgangspunkt for et år med fleksibilitet i forhold til gældende regler under fremdriftsreformen og de tilhørende studieaktivitetsregler som du kan læse mere om her: http://healthsciences.ku.dk/phd/studentresearch/.

Stillingen er på fuld tid og til tiltrædelse allerede 1. Oktober 2017 eller snarest derefter. Stillingen er fuldt finansieret, men det forventes at du sideløbende søger relevante fonde mm.

Er det noget for dig? Hvis du er interesseret sender du en kort ansøgning på mail til nedenstående senest 31. September 2017. Samtaler med udvalgte finder sted primo september.

Kim G Nielsen
Klinisk forskningslektor, overlæge, dr. med.
Dansk BørneLungeCenter,
BørneUngeKlinikken, afsnit 5003
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
E-mail: kgn@dadlnet.dk