26
sep

0

Skolarstipendiat med interesse for pædiatrisk hæmatologi og pulmonologi søges

Medicinstuderende på kandidatdelen søges, til forskergruppe der arbejder med at afdække baggrunden for alvorlige lungekomplikationer efter stamcelletransplantation hos børn. Studiet består dels i at opgøre behandlingsresultater for de seneste 15 år, og dels i at gennemføre en prospektiv undersøgelse, hvor nye metoder for måling af lungefunktion bliver testet på børn der gennemgår en stamcelletransplantation. Målet er at udvikle metoder til tidligere og bedre diagnostik og behandling.
Studierne giver mulighed for indsigt i pædiatrisk immunologi og hæmatologi på højt specialiseret niveau, såvel som detaljeret kendskab til forskellige mål for lungefunktion hos børn. Der er mulighed for at skrive kandidatopgave og for selvstændig videnskabelig publikation.
Spørgsmål og ansøgninger kan sendes til hilde.hylland@gmail.com.
Ansøgningsfrist er d. 4.10.
Hilde Hylland Uhlving, læge PhD og Klaus Müller, professor, Dr.Med