04
jan

0

Stud. med. søges til forskningsprojekt om idiopatisk lungefibrose

Har du interesse for de interstitielle lungesygdomme? Vi søger en motiveret og forskningsinteresseret medicinstuderende til deltagelse i et projekt om idiopatisk lungefibrose (IPF) på vores forskningsafdeling på Gentofte hospital.
Vi har et fleksibelt arbejdsmiljø med en afslappet omgangstone og en kultur, hvor vi hjælper hinanden. Du vil som ny forskningsårsstuderende hurtigt føle dig som en del af holdet. Vi lærer gerne fra os, og du vil daglig lære om forskningsmetodologi, statistik, lungemedicin mm., som du vil kunne bruge i dit senere arbejde som læge og forsker. Afdelingen er i rivende udvikling, og omfatter for tiden 5 ph.d-studerende og 1 forskningsårsstuderende.

Gentofte hospital er et af kun tre danske hospitaler, hvor IPF behandles. Denne højt specialiserede funktion giver os rigtigt spændende forskningsmuligheder. Vi har derfor etableret en prospektiv multicenter kohorte (PFBIO) med patienter som diagnosticeres med IPF. Patienterne følges med halvårlige kontroller, hvor der tages blodprøver til biomarkører og indsamles data om lungefunktion, scanningsfund mm. Denne kohorte er
unik i Danmark og på et højt internationalt niveau. Kohorten omfatter i skrivende stund 130 patienter fra Gentofte og Aarhus hospital og der inkluderes ca. 60 nye patienter om året.

Dine arbejdsopgaver bliver delt mellem dit eget projekt (litteratursøgning, statistik, artikelskrivning mm.) og vedligeholdelse af vores fælles kohorte (patientbesøg, dataindsamling mm.). Vi har en del idéer til gode projekter baserede på PFBIO kohorten, der ville kunne passe en forskningsårsstuderende. Men vi glæder os også til at høre dine idéer!

Dette kan vi tilbyde dig
– Du arbejder med et eget projekt, som du selv er med til at definere. Vi hjælper dig med udformningen og afgrænsning af projektet i det omfang det er nødvendigt
– Du bliver del af en aktiv forskergruppe og får grundig vejledning af vores ph.d.-studerende og specialister indenfor lungemedicin og interstitielle lungesygdomme
– Alt efter interesse og arbejdsindsats forventer vi at du kan publicere én artikel efter et år

Dette forventer vi af dig
– At du kan arbejde fuldtid i mindst 6 mdr. og helst 12 mdr. med start snarest men senest marts 2018
– At du er målrettet og selv tager ansvar for dit projekt
– At du hjælper med vedligeholdelse og udvidelse af PFBIO-kohorten

Lønnen udgør 10.000 kr./mdr.

Lyder det spændende?

Kort motiveret ansøgning (max 1 side) sendes til Nils Hoyer, læge, ph.d.-studerende (nils.hoyer@regionh.dk).

Ansøgningsfrist 21. januar 2018. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på mail eller telefon!

Nils Hoyer, læge, ph.d.-studerende (nils.hoyer@regionh.dk) (38 67 42 00)
Saher Shaker, overlæge ph.d. (saher@dadlnet.dk)
Torgny Wilcke, overlæge ph.d. (Jon.Torgny.Wilcke@regionh.dk)