21
feb

0

Forskningsårsstuderende søges til lungefibrose-projekt

Forskningsårsstuderende søges til lungefibrose-projekt

Er du forskningsinteresseret, og kunne du tænke dig at lære mere om sjældne lungesygdomme og klinisk databaseforskning?

På Lungemedicinsk forskningsenhed, Gentofte Hospital, leder vi efter en engageret medicinstuderende til et lønnet forskningsprojekt om idiopatisk lungefibrose (IPF).

IPF er en sjælden men alvorlig sygdom med en dårligere prognose  end de fleste cancersygdomme. Der findes begrænset behandling, og patienterne får ofte diagnosen sent i deres sygdomsforløb. Gentofte hospital er et af tre hospitaler i Danmark, med højt specialiseret funktion for udredning og behandling af IPF, hvilket giver en unik mulighed for at inkludere patienter i vores prospektive multicenter kohorte (PFBIO), dette gøres i samarbejde med Aarhus Universitetshospital. Kohorten er unik såvel i Danmark som internationalt.

Patienterne der inkluderes i PFBIO følges med halvårlige kontroller, hvor der tages blodprøver til biomarkør og DNA analyser, men også indsamles data om blandt andet lungefunktion, scanningsfund og indlæggelser.

Dine arbejdsopgaver bliver delt ca. 50/50 mellem dit eget projekt baseret på kohorten (litteratursøgning, statistik, artikelskrivning mm.) og vedligeholdelse af kohorten (patientbesøg, dataindsamling, indtastning i REDCap database mm.). Du vil blive grundigt oplært i alle typer opgaver du skal varetage.

Vi har mange gode projekter som kunne passe en forskningsårsstuderende, men er åbne for inputs, så vi i fællesskab kan finde et projekt der passer dig og dine interesser.

Du vil blive en del af en forskningsafdeling i rivende udvikling, med aktuelt 5 ph.d.-studerende og 1 forskningsårsstuderende, samt en række timelønnede medicinstuderende. Vi vægter højt at alle føler sig tilpasse og velkomne. Vi sidder på fælles kontorgang, og der er således kort til faglig sparing og hjælp. Vi lærer gerne fra os og du vil blive grundigt oplært i forskningsmetodologi, statistik, lungemedicin mm., som du vil kunne bruge, både nu i forhold til dit eget projekt og i dit senere arbejde som læge og forsker.

 

Dette kan vi tilbyde dig

  • Du arbejder med et eget projekt, som du selv er med til at definere. Vi hjælper dig med udformningen og afgrænsning af projektet i det omfang det er nødvendigt
  • Du bliver del af en aktiv forskergruppe og får grundig vejledning af vores ph.d.-studerende og specialister indenfor lungemedicin og interstitielle lungesygdomme
  • Vi forventer at du kan publicere én artikel efter et år, alt efter interesse og arbejdsindsats

 

Dette forventer vi af dig

  • At du kan arbejde sv.t. fuldtid i mindst 6 mdr. og helst 12 mdr. Du kan dog arbejde hjemme de fleste mandage og nogle fredage, hvis du ønsker det.
  • At du kan starte snarest, men ikke senere end april 2018.
  • At du er målrettet og selv tager ansvar for dit projekt
  • At du hjælper med vedligeholdelse og udvidelse af PFBIO-kohorten

Lønnen udgør 10.000 kr./md.

Lyder det spændende? Kort motiveret ansøgning (max 1 side) sendes til Nils Hoyer, læge, ph.d.-studerende (nils.hoyer@regionh.dk).

Ansøgningsfrist 2. marts 2018. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på mail eller telefon!

 

Nils Hoyer, læge, ph.d.-studerende (nils.hoyer@regionh.dk) (38 67 42 00)

Saher Shaker, overlæge ph.d.

Torgny Wilcke, overlæge lektor ph.d.