27
mar

0

Skolarstipendiat søges til klinisk forsøg: Effekter af psilocybin på klyngehovedpine

Klyngehovedpine, også kaldet Hortons Hovedpine, er en af de mest smertefulde lidelser der findes, og tilstanden omtales til tider som ”selvmordshovedpine. ” Patienter oplever voldsomt smertefulde halvsidige hovedpineanfald med autonome symptomer flere gange dagligt. Desværre responderer en gruppe af patienter dårligt på gængs behandling, hvorfor ny behandling er velkommen.

Psilocybin er den aktive substans i magic mushrooms, og der findes talrige patienthistorier om, at lave doser af psilocybin kan være en effektiv behandling mod klyngehovedpine. Dette er dog aldrig blevet undersøgt i et prospektivt klinisk forsøg.

I et relateret projekt er vi færd med at undersøge sammenhænge mellem blodkoncentrationen af psilocybin og graden af påvirkning af serotonin 2A receptoren, en neuronal receptor som er af afgørende betydning for psilocybins effekt. Dette vil tillade, at man vha. en blodprøve vil kunne estimere i hvilken udstrækning hjernens receptorer påvirkes af psilocybin.

I dette kliniske forsøg ønsker vi at undersøge effekten af psilocybin på anfaldsfrekvensen hos patienter med kronisk klyngehovedpine. Vi ønsker yderligere ved hjælp af funktionel MRI at undersøge mulige hjernemekanismer der er impliceret i klyngehovedpine samt det eventuelle behandlingsrespons. Vi håber yderligere, at vi vil kunne estimere gaden af receptorpåvirkning og herefter sammenholde dette med graden af anfaldsfrekvens og ændringer i hjernefunktion.

Vi søger derfor en ambitiøs og ansvarlig skolarstipendiat til at være primus motor i projektet.
Den studerende vil drive projektet i samarbejde med professor Rigmor Højland Jensen, professor Gitte Moos Knudsen og PhD-studerende og læge Martin K. Madsen. Projektopgaverne inkluderer rekruttering, lægeundersøgelser, indsamling og håndtering af biologiske prøver (fx blodprøver), administration af psilocybin, samt indsamling af MR-data. Det er vores forventning, at den studerende skal analysere og fortolke data og sammenskrive en artikel om de kliniske effekter som kandidatopgave.

Således er nærværende projekt en helt unik mulighed for at få erfaring med klinisk forskning og teste en ny behandling for en svær hovedpinesygdom.

Start: sommer-efterår 2018
Varighed: ½-1 år, og der kan være mulighed for yderligere tilknytning
Ansøgningsfrist: 1. april.

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til Martin K. Madsen, læge, PhD-studerende, (3545 6708, martin@nru.dk)

Rigmor Højland Jensen, Professor, overlæge, dr.med, KU-vejleder
Gitte Moos Knudsen, Professor, overlæge, dr.med.