08
apr

0

Studerende til 11. semester-opgave eller forskningsår søges til forskningsprojekt omhandlende hvorvidt veteraner med mentale problemer efter mission søger psykiatrisk hjælp.

Hvor: Psykiatrisk Center København, forskningsenheden ved Gentofte Hospital.         

Hvornår: 1.9.2018 – 31.1.19 (evt. 31.8.2019 – hvis forskningsår)

Ansøgningsfrist: onsdag d. 18.4.18

Projektet kort: I Danmark har vi i mange år udsendt soldater til internationale fredsbevarende missioner såvel som til krigsmissioner. De fleste soldater klarer sig godt efter en mission, men nogle kommer hjem med psykiske ar på sjælen. Vores viden om disse soldater med psykiske problemer efter de har været udsendt er manglende, specielt i forhold til deres brug af sundhedsvæsenets tilbud om behandling for dette. Nogle opsøger hjælp til behandling, mens andre ikke gør. I dette projekt vil vi gerne blive klogere på netop dette.
I samarbejde med ViVe (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) som har udført en stor spørgeskemaundersøgelse iblandt tidligere udsendte veteraner har vi mulighed for at uddybe vores viden om hvorvidt veteraner med psykiske problemer modtager behandling/opsøger hjælp for dette. Vi vil undersøge, hvor mange af soldaterne med psykiske problemer, der har modtaget behandling fra militærpsykologerne ved Veterancentret, modtaget behandling i det offentlige psykiatriske sundhedssystem eller har indløst recepter på psykofarmaka efter deres udsendelse. Herudover er formålet at karakterisere soldaterne (med rapporterede psykiske problemer), der valgte at opsøge hjælp sammenlignet med dem der ikke valgte dette. At få en større forståelse for hvor mange og en beskrivelse af hvilke soldater, der ikke modtager hjælp efter hjemkomst fra mission på trods af psykiske problemer kan bidrage til at vi kan udforme en bedre og mere målrettet opsøgende indsats med fokus på at skaffe psykiatrisk/psykologisk behandling til dem med behov for dette.

Dine opgaver: Du vil få selvstændigt projektansvar i perioden – naturligvis med assistance. Din primære opgave vil blive litteratursøgning samt videnskabelig artikelskrivning. Den statistiske analysedel udføres konkret på ViVe under seniorforsker Trine Madsens vejledning, men du forventes at have en interesse for forståelsen af analyserne, da din artikel vil være bygget op omkring disse.

Hvad kan vi tilbyde dig

  • Dejligt forskningsmiljø med masser af kollegaer, og tæt samarbejde med seniorforsker Trine Madsen, læge og Ph.D. Stud. Ole Köhler-Forsberg og Overlæge og Lektor Holger Jelling Sørensen. På afdelingen, som ledes af professor Merete Nordentoft, udføres en meget bred vifte af psykiatrisk forskning og der er adskillige andre forskningsårs- og Ph.d.-studerende.
  • Forskningsår eller 11. semester projekt, afhængigt af hvad der passer bedst.
  • Evt. kandidatopgave indenfor emnet
  • Forfatterskab på videnskabelig artikel.
  • Evt. KU statistik/epidemiologi kursus og andre kurser

Vi forventer

  • At du er systematisk, god til engelsk og har et godt overblik
  • At du har lyst til at prøve kræfter med forskning

Interesseret? Har du spørgsmål? Ring/skriv ved spg. Send en ganske kort motiveret ansøgning (1 side) med et kort CV (max 1 side). Frist 18.04.18. Samtaler afholdes i uge 17.

Trine Madsen
Seniorforsker,
Psykiatrisk Center København, Forskningsenheden, Gentofte Hospital

Trine.Madsen@regionh.dk, Tlf. 30291319