15
apr

0

Fem medicinstuderende søges til prægraduat forskningsår indenfor kardiologi

Vi søger fem medicinstuderende til deltagelse i flere større registerbaserede undersøgelser på Rigshospitalet. Formålet med projekterne er at undersøge sammenhænge mellem forskellige hjertesygdomme, medicinindtag og prognose over tid.

Du vil få tildelt et eget projekt indenfor kardiologi, som du har selvstændigt ansvar for, samtidig med at du vil indgå i en gruppe, som laver lignende projekter. Det videnskabelige udbytte vil være et førsteforfatterskab på det individuelle projekt og et medforfatterskab på mindst en anden publikation.

Du forventes at starte August 2018.

Arbejdet vil foregå på Kardiologisk afdeling B Rigshospitalet.

Arbejdstiden vil være ca. 35 timer ugentligt. Stillingen aflønnes med 10.000 kr. om måneden.

Vi vil gerne have at du:

  • Er fleksibel og kan tage ansvar
  • Er interesseret i forskning
  • Kan arbejde både selvstændigt og som del af en større gruppe
  • Er indstillet på at arbejde på projektet fuldtid i 7-12 mdr (helst 12 mdr.

Vi kan tilbyde:

  • Vejledning af erfarne speciallæger indenfor Kardiologi
  • Forskningserfaring inden for både store og små projekter
  • Deltagelse i aktivt forskningsmiljø
  • To forfatterskaber på to artikler, som også kan bruges til kandidat/bachelor opgaven.

Med indførslen af nye studieregler kan der herske tvivl om hvilke muligheder man har for at udføre fuldtidsforskning under studiet. Ved tvivl kontakt da SUND studie- og karrierevejledning. Dertil kan man læse mere om mulighederne her: http://puffnet.dk/vejledning-mulighed-for-fuldtidsforskning-nye-orlovsregler-og-studieaktivitetskrav/

Ansøgningsfristen er 30/5 inden klokken 12. Der afholdes ansættelsessamtaler den 14/5.

Du bedes sende en mail med en kort motiveret ansøgning inklusiv CV til kirsten.arnaa@regionh.dk

Projektgruppen består bl.a. af Professor Dr.Med Lars Køber, Rigshospitalet. Læge, Ph.d Emil Fosbøl