15
apr

0

Stud. med. søges til fuldtidsforskning på Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital

Vi søger en medicinstuderende, der vil tage et halvt eller helt forskningsår til at gennemføre flere studier om ventralhernier. Fokus vil være på et stort registerstudie kombineret med kliniske undersøgelser. Det forventes, at projektet kan danne basis for et fremtidigt ph.d.-projekt, såfremt det har interesse. Projekterne vil blive vejledt af professor, overlæge, dr.med. Lars Nannestad Jørgensen, læge, ph.d. Kristian Kiim Jensen og læge, ph.d.-studerende Erling Oma.

Du er som ansøger udadvendt, flittig og organiseret. Du trives ved selvstændigt og superviseret arbejde. Ambition om karriere inden for kirurgi er et plus, men ikke en nødvendighed. Du vil lære at forske, skrive videnskabelige artikler og evt. kandidatspeciale. Der er mulighed for kongresdeltagelse med henblik på præsentation af egen forskning. Forskningsåret kan kombineres med 11. semester forskningsophold. Eventuel orlovsdel vil blive finansieret med skolarstipendium á 10.000 kr. pr. måned.

Tiltrædelse pr. 1 august 2018 eller efter aftale. Interesserede bedes sende ansøgning (max én side) samt CV inklusiv karakterblad til kristian.kiim.jensen@regionh.dk. For nærmere information mail ovenstående adresse. Ansøgningsfrist d. 25. april 2018.