28
apr

0

Medicinstuderende søges til projekt omhandlende hæmodynamisk monitorering på Anæstesiologisk afdeling, Hvidovre Hospital.

Vi søger en motiveret og ambitiøs medicinstuderende til et forskningsprojekt omhandlende hæmodynamisk monitorering med fokus på perifer perfusion. Du vil få dit eget selvstændige projekt som del af et større forskningsprojekt, som du også vil være involveret i. Med den rette arbejdsindsats vil projektet udgøre kandidatopgave og med mulighed for efterfølgende publikationer.

Projektet du vil blive tilknyttet omhandler sammenhængen med centrale variable som hjertets minutvolumen og den perifere perfusion, samt sidstnævntes betydning for komplikationer og dødelighed.
Du vil blive en aktiv del af forskningsgruppen, og få ansvaret for dit eget projekt, inklusiv protokolskrivning, databehandling og manuskriptudformning under daglig vejledning. Der vil desuden være mulighed for at præsentere egne resultater på videnskabelige kongresser og det forventes, at du tager aktiv del i fondsansøgninger.
Den daglige vejledning vil foregå via afdelingens læge og ph.d. studerende Marianne Agerskov samt forskningsansvarlig overlæge, klinisk lektor, dr.med. Nicolai Bang Foss, og supervision fra professor, dr.med. Niels H. Secher. Desuden vil du få samarbejdspartnere inden for anæstesiologi, abdominalkirurgi og ortopædkirurgi.
Du vil have din daglige gang på Anæstesiologisk afdeling, Hvidovre Hospital, der varetager anæstesi og postoperativ behandling af abdominalkirurgiske, ortopædkirurgiske og gynækologiske patienter.

Du skal have mulighed for at arbejde minimum 6 måneder (evt. som del af 5.semester kandidat), men 12 måneders ansættelse er også en mulighed.
Ansættelsesstart 01.09.18 eller efter aftale.
Du er
• Medicinstuderende på kandidatdelen
• Interesseret i klinisk forskning/anæstesi/kirurgi
• Struktureret og flittig
• Selvstændigt tænkende og arbejdende
• Gerne tidligere forskningserfaring, men ikke et krav
Ansøgning:
CV. og kort motiveret ansøgning sendes til Marianne Agerskov, reservelæge, ph.d. stud. (marianne.agerskov@regionh.dk).
Ved spørgsmål omkring projektet, kontakt Marianne på tlf. 24793147.