28
apr

0

Projekttitel: CNS infektioner

Kontakt: Elisa Skovgaard, læge, ph.d.-studerende, tlf.: 30 30 09 69, elisa.skovgaard.jensen@regionh.dk, Nordsjællands Hospital, Hillerød

Har du interesse for CNS infektioner?
Vi søger en motiveret og forskningsinteresseret medicinstuderende til deltagelse i et projekt om CNS infektioner og skade på indre øre i vores forskningsklynge på Nordsjællands Hospital. Dine arbejdsopgaver bliver delt mellem dit eget projekt (litteratursøgning, statistik, artikelskrivning mm.) og vedligeholdelse af vores fælles kohorte (patientbesøg, dataindsamling mm.). Vi har en del idéer til gode projekter baserede på CNS kohorten, der ville kunne passe en forskningsårs-studerende, men vi er også åbne overfor dine idéer! Vi søger en medicinstuderende, der har lyst til at forske i 6 til 12 måneder. Stillingen er fuldt finansieret med start i efteråret 2018.  Vi samarbejder i en stor og meget aktiv forskningsklynge på Nordsjællands Hospital. Vores del af forskningsklyngen arbejder med patienter med CNS infektioner i et unikt samarbejde på tværs af afdelinger. Projektet er tilknyttet Øre-Næse-Hals afdelingen i et tæt samarbejde med Infektionsmedicinsk afdeling, Klinisk Biokemisk afdelingen og Anæstesiologisk afdeling.

Vi tilbyder
Dit eget forskningsprojekt
Løn
Unikt netværk på tværs af afdelinger
 
Baggrund for projektet
Infektioner i central nerve systemet (CNS) er fortsat sygdomme med en høj dødelighed. Blandt de overlevende efter bakteriel meningitis vil 30% have høretab eller døvhed på baggrund af skader på det indre øre – cochlea.
Dette projekt har til formål at forbedre outcome hos patienter efter infektion i CNS.  Det skal ske ved at øge forståelsen af, hvornår og hvorfor patienterne udvikler skader på hørelsen samt andre neurologiske følgetilstande.

Primære projekt ansvarlige
Christian Brandt, ph.d., lektor, overlæge, Infektionsmedicinsk afdeling, NOH
Malene Kirchmann, ph.d., overlæge, Øre-Næse-Hals afdelingen, NOH
Per Cayé-Tomassen, dr.med., professor, overlæge, Øre-Næse-Hals afdelingen, RH
Elisa Skovgaard, ph.d.-studerende, læge, Øre-Næse-Hals afdelingen, NOH