28
apr

0

Projekttitel: Hyperglykæmi ved lungebetændelse – præeksiterende insulin resistens eller stress hyperglykæmi

Kontakt: Birgitte Lindegaard Madsen, forskningsansvarlig overlæge, klinisk lektor, ph.d. birgitte.lindegaard.madsen@regionh.dk, Nordsjællands Hospital, Hillerød

Speciale: Infektionsmedicin

Kort information om projekt

Baggrund: Lungebetændelse er den i antal største og i sværhedsgrad farligste af de almindelige infektionssygdomme, der fører til indlæggelse. Dødeligheden er 14% for patienter indlagt med lungebetændelse, og sygdommen rammer i høj grad svækkede, ældre medborgere, samt patienter som også har anden kronisk sygdom som fx diabetes. Mange, men ikke alle har forhøjet blodsukker ved indlæggelsen. Mere end 30% har prædiabetes ved indlæggelsen. Forhøjet blodsukker er en stærk prædiktor for mortalitet samt sværhedsgrad. Årsagen til dette er ikke klarlagt. Muligheden er, at det skyldes insulin resistens, nedsat inkretin respons m.m.

Formålet med nærværende projekt er at undersøge sukkeromsætningen hos patienter med pneumoni vha. en sukkerbelastningstest. Projektet er en del at et større forskningsprogram om pneumoni.

Projektstadie

Ansøgning til De Videnskabsetiske Komiteer er indsendt, afventer godkendelse før igangsættelse af projektet. Projektet opstartes omkring juni 2018

Målgruppe (deltid, bachelor- eller kandidatprojekt, forsknings år, forskningshalvår)

Kandidatprojekt

Arbejdsopgaver

Inklusion af pneumoni

Gennemførsel af oral glukose belastningstest

Indgå i forskningsgruppen

Muligheden for medforfatterskaber/førsteforfatterskaber

Mulighed for medforfatterskab, evt. førsteforfatter

Løn eller interessetimer

Ingen løn, men som en del af studiet