28
apr

0

Projekttitel: Kohorte studie om småbørns lungeudvikling – og lungesymptomer

Kontakt: Merete Jørgensen, overlæge, klinisk lektor ph.d.,

inger.merete.joergensen@regionh.dk, Nordsjællands Hospital, Hillerød

Speciale: Pædiatri

Kort information om projekt

Kohortestudie af for tidligt fødte. Vi søger to medicinstuderene med interesse for pædiatri til forskningssemester, 5 semester kandidatdelen /25 ETCS ved Børne-og Ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital og PreventADAL studiet ved Oslo Universitets Hospital. Varighed op til et år fra september 2018 bestående af 5 mdrs. forskningssemester og mulighed for 6 mdrs. forskningsårs-stipendiat samt studieophold mhp. metodeoplæring i Oslo. Projektet omhandler lungeudvikling og lunge Health hos en kohorte af 5-6 årige tidligere præmature – og mature børn.

Hvad går projektet ud på og hvad er den studerendes rolle i det?

Muligheder og forventninger: Du/I bliver en del af forskningsgruppen og får dit/jeres eget projekt, der omhandler allerede foreliggende data fra 1 års opfølgningen af denne neonatale kohorte på 150 børn. Dvs. der forventes minimum et 1 forfatterskab og en kandidatopgave/25 ETCS point. Deltagelse i Videnskabelige kongresser er en mulighed. Samtidig skal du hjælpe til med at indkalde og klinisk vurdere de nu 5 årige børn, ud fra symptomscoringsindeks, lungefunktionsundersøgelser etc. Du vil blive oplært og få vejledning i lungefunktionsundersøgelsesteknik, interview teknik og databasehåndtering og analyse i SPSS

Ansøgning

Ansøgning sendes direkte per mail til overlæge, klinisk lektor ph.d. inger.merete.joergensen@regionh.dk

senest den 31.maj 2018

Yderligere information

Hvis du ønsker at høre yderligere om projektet, kan du kontakte os på mail:  inger.merete.joergensen@regionh.dk, alternativt på tlf. 4829 4308