28
apr

0

Projekttitel: PoCKET: Subacute Effect of Tolvaptan on Total Kidney Volume in Adult Patients with Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease

Kontakt:  Lisbet Brandi, dr. med., MHM, ledende overlæge Lisbet.Brandi@regionh.dk, Nordsjællands Hospital, Hillerød

Speciale: Nefrologi

Kort information om projekt: Dette forsøg vil undersøge om behandling med tolvaptan i 6 uger kan afhjælpe væskedannelsen og dermed hæmme væksten af væskefyldte cyster i nyrerne samt bevare nyrefunktionen. Der vil være afledte projekter indenfor MR-scanning og genetik. Forsøget er et åbent randomiseret parallelgruppe forsøg, hvori der skal indgå 90 voksne patienter. Patienterne randomiseres til behandling med enten tolvaptan tabletter eller til kontrolgruppen uden tolvaptan tabletter. Patienterne i tolvaptan gruppen behandles med tabletter i 6 uger, efterfulgt af en 6 ugers observationsperiode. Patienterne i kontrolgruppen får ikke tolvaptan tabletter, men følger den samme behandlings- og undersøgelsesplan, som dem i tablet gruppen. Ideen og initiativet til forsøget er taget af Ledende overlæge dr.med. Lisbet Brandi Nordsjællands Hospital, Klinikchef prof., overlæge dr.med. Bo Feldt-Rasmussen Rigshospitalet og reservelæge Ph.d.- studerende Iain Bressendorf Herlev/Nordsjællands Hospital. Forsøget vil blive gennemført på de nefrologiske klinikker på seks danske hospitaler: Nordsjællands Hospital, Rigshospitalet, Herlev Hospital, Universitetshospitalerne Aalborg, Aarhus, Odense og Roskilde. Forsøgsdeltagerne vil under forsøget modtage tolvaptan tabletterne gratis, men modtager ikke honorar for deltagelse.

Protokollen kan ses på www.clinicaltrials.gov.

Projektstadie: Protokollen er færdigudarbejdet og alle godkendelser givet. Inklusionen af patienter starter foråret 2018.

Målgruppe: Alle kan deltage. Da projektet strækker sig over noget tid, vil det være mest oplagt til et kandidatprojekt eller forskningsår/forskningshalvår.

Arbejdsopgaver: Projektet starter op på Nordsjællands Hospital, Hillerød. Opgaveren vil i samarbejde med medarbejdere fra Forskningsenheden Nordsjællands Hospital og Ledende overlæge dr.med. Lisbet Brandi deltage i udvælgelse og inklusion af patienter samt opfølgning på dataindsamling.

Muligheden for medforfatterskaber/førsteforfatterskaber: Du vil få et medforfatterskab på alle artikler, som udgår fra projektet hvortil du opfylder Vancouver deklarationen.

Løn eller interessetimer: Der vil kunne søges forskningsårs puljemidler fra NOH, såfremt der tages studiefri til dette. Danske Regioners Medicinpulje støtter projektet med en donation på 3 mio. Pengene går til driftsomkostninger i forbindelse med projektet.