08
maj

0

Immunsystemet og mikrobiomets indflydelse på risikoen for psykisk sygdom

– Hvordan påvirker kejsersnit og infektioner under graviditeten barnets risiko for psykisk sygdom

Stud.med. søges til forskningsår per 01/09/2018

Vi har et spændende psykiatrisk forskningsprojekt der er velegnet til at søge KU´s og Lundbeckfondens stipendier – vi mangler blot en egnet forskningsårs-kandidat.

Forskningsprojektet vil være baseret på de danske landsdækkende registre og undersøge sammenhængen mellem fødselsmåde (kejsersnit versus naturlig fødsel) samt infektioner under graviditeten og risikoen for at barnet udvikler psykisk sygdom. Vi vil primært undersøge hvorvidt det at være født ved kejsersnit påvirker barnets risiko for senere at udvikle en psykisk sygdom, hvilket potentielt kan være forklaret ved en påvirkning af barnets mikrobiom. Samtidig vil vi undersøge hvorvidt en øget forekomst af infektioner under graviditeten kan forklare en højere rate af kejsersnit og dermed eventuelt også forklare en mulig øget risiko for psykisk sygdom hos de børn der er født ved kejsersnit. Det primære studie forventes publiceret i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift med dig som førsteforfatter.

Ud over dette projekt tilbydes der også tid til at du kan 1) få erfaring i et klinisk studie hvor to af vores ph.d.-studerende tager lumbalpunktur på patienter med debuterende psykose eller førstegangs depression, og 2) hjælpe med og dermed opnår medforfatterskab på en systematisk review og meta-analyse artikel omkring studier der undersøger sammenhængen mellem inflammation og psykisk sygdom.

Under forskningsåret vil opnås kendskab til statistiske analyser og software. Dine opgaver vil være litteratursøgning, data management, statistiske analyser, fortolkning af resultater, og samskrivning til offentliggørelse. Du vil få kontorplads i det aktive og stimulerende miljø på Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center København, Gentofte, under prof. Merete Nordentoft. På afdelingen udføres en meget bred vifte af psykiatrisk forskning og der er adskillige andre forskningsårs- og ph.d.-studerende. Starttidspunkt er tænkt at være september 2018, og vi regner med at søge finansiering ved både KU´s samt LundbeckFondens scholarship-stipendier.

For yderligere information, kontakt venligst læge, ph.d.-studerende Ole Köhler-Forsberg (karkoe@rm.dk), eller forskningsleder, læge og ph.d. Michael Eriksen Benros (michael.eriksen.benros@regionh.dk). Ansøgningsfrist er 10/05/2018.