08
maj

0

Projekttitel: NitrOgenoxid i Ekspirationsluft hos intensiv patienter i respirator

Projekttitel: NitrOgenoxid i Ekspirationsluft hos intensiv patienter i respirator

Kontakt: Morten Bestle, Forskningslektor, Anæstesiologisk afdeling, Intensiv afsnit, morten.bestle@regionh.dk, Nordsjællands Hospital, Hillerød

Baggrund:

 • Nitrogenoxid (NO) i udåndingsluften (eNO) kan bruges som markør for sygdomsaktivitet ved visse inflammatoriske lungelidelser, herunder astma.
 • I dyremodeller af sepsis/septisk shock er eNO forhøjet og korrelerer med sværhedsgraden af sygdommen.
 • Det vides ikke om eNO kan anvendes den som markør for sværhedsgraden af pneumoni sepsis eller septisk shock hos mennesker.

 

Formål: At undersøge om eNO kan anvendes som markør for sværhedsgraden af pneumoni, sepsis og septisk shock.

 

Metode: Daglig måling af eNO hos intensiv patienter i respirator. Målingerne korreleres med kliniske data og forskellige relevante biomarkører.

 

Opgaver:

 • Inklusion af patienter
 • Indhentning af samtykke
 • Daglige drift af projektet
 • Dataindsamling
 • Databearbejdning
 • Opgave-/artikelskrivning

 

Vi tilbyder:

 • Projekt – klar til start!
 • ½ – 1 år
 • Forskerkursus (25 lektioner)
 • Lokalt forskningsmiljø med andre stud.med., Ph.d.-studerende og projektsygeplejersker fra forskellige afd.
 • Forskningsafdeling med nøglefunktioner som støtter forskning