20
jun

0

Forskningsår på kardiologisk afdeling, Rigshospitalet, med start efterår 2018

Vi søger en dygtig og engageret medicinstuderende på kandidatdelen til ansættelse i forskningsår fra efteråret 2018. Du bliver en del af en forskningsgruppe på kardiologisk afdeling, Rigshospitalet, med stor erfaring inden for epidemiologisk forskning. Vi beskæftiger os primært med forskellige aspekter af årsager til og forebyggelse af pludselig hjertedød, og arbejder bl.a. med både regionale/nationale registre og egne indsamlede materialer. Derudover er vi kommet med i et større EU samarbejde omhandlende bl.a. de sjældne arvelige ionkanalsygdomme og har nogle spændende projekter i gang om netop disse sygdomme. Vi søger en forskningsårsstuderende som vil få ansvar for et selvstændigt forskningsprojekt indenfor de arvelige hjertesygdomme med udgangspunkt i de danske registre. Derudover kommer du til at hjælpe en ph.d.-studerende praktisk med et projekt, som du også får del i.

Du vil indgå i en erfaren forskningsgruppe med flere andre forskningsårsstuderende, ph.d.-studerende og postdocs fra Danmark og udland. Du tilbydes et skolarstipendiat på kr. 10.000 per måned og skal ikke selv søge om midler til aflønning. Du vil deltage i to forskningsmøder hver måned med hele gruppen og vil have mulighed for at modtage personlig daglig vejledning. Kandidatopgave kan indgå som en del af projektet, og du vil få mulighed for at præsentere dine resultater i ind- og udland. Du vil i forbindelse med forskningsåret blive indført i epidemiologisk forskningsteknik, lære avanceret statistik og databehandling, opnå erfaring med at præsentere forskningsresultater på både dansk og engelsk, samt lære at skrive videnskabelige artikler.

 

Vi forventer, at du er nysgerrig, dygtig, hårdtarbejdende og har stor interesse for kardiologi. Det er afgørende for os, at du får skrevet mindst 1 artikel som førsteforfatter. Derfor er orlov fra studiet i 12 måneder det optimale, og vi har god erfaring med, at man efter forskningsårets udløb forbliver tilknyttet forskningsgruppen med eventuel færdiggørelse af det oprindelige projekt samt opstart af andre projekter.

På længere sigt er der mulighed for at fortsætte som ph.d.-studerende i forskningsgruppen.

 

Vi er fleksible i forhold til starttidspunkt, men regner med start ca. 1/9-2018. Hvis du er interesseret, så send venligst en motiveret ansøgning på ca. 1 side, CV og kopi af hidtil opnåede eksamenskarakterer på medicinstudiet. Vi vil gerne høre fra dig senest 22/6-2018. Hvis du har spørgsmål er du også velkommen til at tage kontakt. Inden du eventuelt tilbydes et skolarstipendiat bliver du indkaldt til en samtale hos undertegnede.

 

Med venlig hilsen

Jacob Tfelt-Hansen                                                                             Camilla H B Jespersen

Professor, overlæge, dr med                                                           Læge, phd studerende

 

Hjertemedicinsk afdeling B, Hjertecentret, 2142

Københavns Universitet Rigshospitalet. Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

E-mail: camilla.helene.bang.jespersen@regionh.dk