17
jul

0

Kan GLP-1-analoger kurere alkoholafhængighed? Prægraduat forskning, Psykiatrisk Center, Rigshospitalet.

FORSKNINGSINTERESSERET? Mulig opstart allerede 1. september

Vi søger en kandidatstuderende i medicin til prægraduat forskning i 6 eller 12 måneder.

Du får: kendskab til flere specialer samt basal erfaring med forskning og derudover mulighed for både 1.forfatterskab og op til flere medforfatterskaber.

Projektet: Vi laver et randomiseret dobbelt-blændet klinisk studie, der undersøger et nyt middel til behandlingen af alkoholafhængighed: GLP-1-receptor-agonisten exenatid.  Hypotesen er, at hjernens GLP-1-receptorer modulerer belønningssystemet og nedsætter lysten til at drikke. Vi vil se på ændringer i alkoholindtaget hos alkoholafhængige og foretage fMRI- og SPECT-scanninger, hvor vi vil kortlægge hvor og hvordan GLP-1-receptor-stimulation påvirker hjernen.

Arbejdsopgaver: Du kommer til screene og inkludere (dvs. interviewe, undersøge og scanne) patienter på egen hånd. Du vil få et dybdegående kendskab til diverse kliniske undersøgelser, validerede spørgeteknikker og kognitiv testning, desuden vil du få et indgående kendskab til både SPECT og fMRI-scanning. Ved siden af, vil du få dit eget projekt, som kan blive din kandidatopgave og en artikel.

Patienterne: Alkoholafhængighed ses i alle lag af samfundet. Det er en spændende og kompleks  patientgruppe og i dit arbejde vil du få erfaring, som kan bruges i psykiatrien såvel som i andre specialer.

Os: Du vil blive en del af vores lille forskergruppe der består af læge, ph.d. studerende Mette, læge og forsker Mathias, medicinstuderende Marco samt projektets professor Anders Fink-Jensen. Det er vigtigt for os, at have et hyggeligt arbejdsmiljø og et fællesskab, hvor vi supplerer, hjælper og vejleder hinanden. Vi arbejder dels på Novavìs alkoholambulatorier (Hvidovre, Lyngby og Glostrup), hvorfra vi rekrutterer vores patienter og dels på Rigshospitalet, hvor vi har kontor og hvor scanningerne foregår.

Som forskningsårsstuderende aflønnes du med 10.000 kr./måned.

Send en kort motiveret ansøgning sammen med dit CV til professor Anders Fink-Jensen: anders.fink-jensen@regionh.dk.

Har du spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte nuværende forskningsårsstuderende på projektet, Marco Møller: marco.moeller.04@regionh.dk