19
aug

0

Søger forskningsårsstuderende til kardiologisk afdeling på Rigshospitalet

På kardiologisk afdeling på Rigshospitalet arbejder vi med genetiske hjertesygdomme, og vi har flere projekter, som du kan blive en del af.

Vi søger en medicinstuderende, der har lyst til at forske i 6-12 måneder og har interesse for at arbejde med patienter med arvelige hjertesygdomme, herunder med udredning af familier med tilfælde med hjertestop i ung alder. Du vil få tilknyttet en hovedvejleder (professor) og en medvejleder (Ph.D.), som du vil kunne blive superviseret af og spare med for både at sikre, at du har mulighed for at tilegne til nye kompetencer og projekterne udvikler sig, som du og dine vejleder har planlagt.

Dine arbejdsopgaver:
–Dataindtastning i klinisk database
–Dit eget projekt bl.a. med databehandling og analyse og artikelskrivning

Vi søger en medicinstuderende, der er:
– Engageret, struktureret, stabil og flittig
– Har gode samarbejds- og kommunikationsevner
– Er medicinstuderende på kandidatdelen eller slutningen af bacheloren

Vi tilbyder:
– Dit eget projekt/artikel med mulighed for første-forfatterskab. Du vil kunne bruge projektet til bachelor- eller kandidatspeciale. Medforfatterskaber på andre projekter er også muligt.
– Erfaring med klinisk forskning
– Oplæring i forskningsmetode og artikelskrivning
– Mulighed for deltagelse i konferencer

Det forventes at du møder alle hverdage. Dog er der stor fleksibilitet i arbejdet.
Ansøgning (max 1 A4 side) og CV (max 1 A4 side) sendes til henning.bundgaard@regionh.dk<mailto:henning.bundgaard@regionh.dk> senest 10. september 2018.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning, og vi holder løbende samtaler til den rigtige kandidat er fundet.

Henning Bundgaard