02
sep

0

Studerende med interesse i ortopædkirurgi og mikrobiologi søges til lille forskningsprojekt

Vi søger en student til at lave et metodestudie som en del af projektet ”Intra-operative contamination, its prevention and consequences for outcomes following knee replacement surgery”.

Formålet med metodestudiet er at sammenligne forskellige podepinde og transportmedier, som er blevet brugt i en større klinisk studie. Projektet kommer til at indgå i en phd-afhandling.

Vi har brug for dig til at informere, inkludere og pode 50 patienter på ortopædkirurgisk afdeling og derefter også at lave laboratoriearbejdet med prøverne. For dette får du et medforfatterskab til en artikel. Har du lyst til at lave dit eget forskningsprojekt efterfølgende f. eks som 11. semesters forskningsophold, vil vi hjælpe dig i gang med det.

Projektet kræver at du har lyst til at tale med patienter og til at arbejde selvstændigt i laboratoriet. Du vil selvfølgelig blive oplært. Det er en fordel, hvis du har erfaring med laboratoriearbejde, men ikke et krav.

Arbejdsopgaver:

  • Rekruttere patienter
  • Udfylde spørgeskema sammen med patienterne
  • Pode patienter
  • Udså prøver og identificere fundne mikroorganismer (med Maldi-tof)

 

Arbejdet er frivilligt og kan udføres på 3 måneder med ca. 12 timer/uge. Arbejdet foregår på Gentofte Hospital og Panum.

Projektet er et tværfagligt projekt mellem Costerton Biofilm Center på Panum og Ortopædkirurgisk afdeling på Gentofte.

Spørgsmål eller ansøgning og CV kan sendes til anne.brun.hesselvig.01@regionh.dk senest den 10. september.