16
sep

0

Copenhagen Baby Heart Study søger medicinstuderende

I forbindelse med projektet Copenhagen Baby Heart Study (CBHS) søges et antal medicinstuderende til kvalitetsvalidering, datahåndtering og forskning i CBHS med selvstændige forskningsprojekter f.eks som del af BA eller KA opgave.

Copenhagen Baby Heart Study (CBHS) er et stort forskningsprojekt, der udføres i Region Hovedstaden mellem april 2016 t.o.m oktober 2018. I forskningsprojektet tilbydes alle nybagte forældre på Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet at få lavet en hjertescanning (ekkokardiografi) samt EKG af deres nyfødte barns hjerte. Derudover tages der blodprøve fra navlesnoren, til analyse kort efter prøvetagning samt lagring af restblod i en biobank til senere forskning. Projektet er ledet af en styregruppe bestående af professorer og overlæger fra de involverede hospitaler.

VI SØGER STUDERENDE TIL:

Forskning kombineret med datahåndtering og kvalitetsvalidering, i en 6-12 måneders periode. Ved endt inklusionsperiode forventer vi at have inkluderet over 25.000 børn i projektet. Herved står vi også overfor den vigtige opgave, at sikre en ensartet opmåling og kvalitet af de indsamlede kliniske data, og at håndtering og opmålinger sker på standardiseret vis

Aktuelt skal vi have besat to specifikke forskningsprojekter der omhandler hhv. hjertets aorta- og mitral klap, med fokus på normalmateriale, afvigelser herfra og klappatologi. Projekterne tager udgangspunkt i de ekkokardiografiske data fra de nyfødte

Du vil blive oplært i vurdering og standardiseret opmåling af ekkokardiografier, og få grundigt kendskab til og fortrolighed med tolkning af ekkoer af nyfødte. Du bliver ansvarlig for dit eget selvstændige projekt under CBHS, der forventes at munde ud i en videnskabelig artikel. Du skal kunne binde dig til fuldtids forskning i 6-12 måneder. Det forventes at du er engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt. Til gengæld får du mulighed for klinisk forskningserfaring, gode kollegaer og deltagelse i et stort og aktivt forskningsmiljø

Løn: 10.000 mdl. Start: Fra forårssemestret 2019 – har du mulighed for at starte allerede i efteråret 2018, hører vi også meget gerne fra dig. Ansøgningsfrist: 1. Oktober 2018

Mail din ansøgning til ruth.ottilia.birgitta.voegg@regionh.dk eller anne-sophie.sillesen@regionh.dk senest 1. Oktober 2018. For yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede

MVH Ottilia Vøgg, MD, Ph.d-studerende Anne-Sophie Sillesen, MD, Ph.d-studerende Tlf: 6146 8830 / 3868 6432