16
sep

0

Resultater fra den kommunale helbredsscreening af nyankomne flygtninge i Danmark

Skolarstipendiat ved Indvandrermedicinsk Klinik, Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital

I 2016 oplevede Danmark en øget tilstrømning af flygtninge, især fra Syrien. Som en af få kommuner tilbyder København systematisk helbredsmæssig undersøgelse af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Projektet er baseret på gennemgang af journal og paraklinik som indtastes database. formål er at beskrive populationen  af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Københavns Kommune i helbredsundersøgelser ved IMK i perioden2017-18 Følgende forskningsspørgsmål belyses:

  • Hvad er de anamnestiske og objektive fund?
  • Hvad er de parakliniske fund herunder mikrobiologi ?
  • Anvendelsen af helbredsundersøgelserne i almen praksis og kommune, herunder socialpædagogiske og integrationsmæssige tiltag

 

Vi søger en engageret, selvstændig og energisk person. Det er bestemt ikke en nødvendighed, men det vil være godt hvis du har erfaring med statistik/epidemiologi og arbejdet med registerdata eller surveys. Vi forventer at du står for en publikation hvor du er første forfatter og eventuelt bidrager til flere.

Skolarstipendiatet er af  6 måneders varighed med start snarest 1 januar 2019 (eller deromkring). Projektet er fuldt finansieret. Det er fordelagtigt hvis det planlægges som led i forskningsår.

IMK varetager somatisk udredning af patienter med anden etnisk baggrund i et tværfagligt samarbejde mellem læger, sygeplejerser, socialrådgiver og farmaceuter. Samtidigt har IMK funktion som videnscenter, hvor der satses på både undervisning og forskning.

Hvis du er interesseret skal du sende en mail til læge, lektor, dr.med. Marie Nørredam: mano@sund.ku.dk med en kort motivation i mailen og et CV på max 1 side vedhæftet.  Du er også velkommen til at ringe på 25219925 og høre nærmere. Deadline fredag d.12.10.2018.