01
okt

0

Centre for Anaesthesiological Research, Sjællands Universitetshospital Køge søger 1-2 Forskningsårsstuderende

Centre for Anaesthesiological Research (CAR) på Anæstesiafdelingen på Sjællands Universitetshospital i Køge tilbyder mulighed for at udføre kandidatspeciale (25 ECTS), hvor man dels har sit eget forskningsprojekt (1. forfatterskab), dels indgår i nogle af afdelingens forskellige kliniske projekter.

Forskningsenheden har omkring 10 ansatte ph.d.- og forskningsårsstuderende, som udfører forskning inden for enten postoperativ smertebehandling, perioperativ medicin, eller intensiv medicin.

Vi har en række muligheder for forskningsprojekter inden for vore hovedforskningsområder, som vil være egnede til et kandidatspeciale og med mulig publikation. Dette inkluderer både systematiske reviews og kliniske undersøgelser, og vil afhænge af den studerendes interesse og ambitioner. Derudover vil den kandidatstuderende indgå i afdelingens forskning på Intensiv området, som en del af den daglige styringsgruppe omkring multicenter-undersøgelserne AID-ICU og HOT-ICU. (www.cric.nu)

Som kandidatstuderende vil du få en bred uddannelse og viden omkring udførelsen af kliniske forskningsstudier, inklusive protokolskrivning, anmeldelse af projekter, tilladelser, GCP, statistik, kliniske procedurer m.m., ligesom der forgår fast undervisning i forskningsenheden i samarbejde med andre forskningsgrupper på hospitalet. Der planlægges også deltagelse i kongresser eller årsmøder med præsentation af forskningsresultater. Tidligere studerende har typisk opnået 2-4 publikationer under opholdet.

Vi søger en medicinstuderende til et 25 ECTS kandidatspeciale med start senest fra 1. februar 2019, gerne før. Hvis den studerende har mulighed for at kombinere sit 5. semester kandidat forskningsspor med opsparet mulighed for orlov, til samlet 1 års ophold, vil dette blive foretrukket. Vi har fondsdækning (10.000 kr/md) af den del af perioden som ikke dækkes af SU.

Hvis du har interesse i ovenstående, behov for yderligere information/spørgsmål, så kontakt overlæge og klinisk forskningslektor Ole Mathiesen (omat@regionsjaelland.dk) (frem til 20. oktober, derefter kontaktes Afd. Læge Jakob Hessel Andersen, (jahea@regionsjaelland.dk ). Send CV og kort motiveret ansøgning. Ansøgningsfrist: Senest 1. november 2018.