12
okt

0

Herlev ACES – Anaesthesia, Critical and Emergency Care Science unit –  søger medicinstuderende til medforfatterskab på systematisk review omkring præhospital triagering i masseulykker.

Formålet med projektet er at finde ud af, hvilket triageringssystem til mass casualty incidents er det mest præcise. Det igangværende review omhandler evidensen fra øvelsesstudier, og der vil desuden foretages et systematisk review mere omkring evidensen fra retrospektive kohortestudier.

 Vi søger en studerende til at gennemgå den fremsøgte litteratur og databehandle disse. Det meste af forarbejdet er gjort, så data ligger klar til at gå i gang med. Du vil i første omgang komme på som 2. forfatter på det igangværende review, og hvis det har interesse, er der mulighed for at blive medforfatter på et studie mere.

 Du vil blive tilknyttet anæstesiologisk forskningsenhed på Herlev Hospital. Vi er en enhed med 8 studerende, 1 ph.d. studerende, 2 seniorforskere, 1 professor samt administrativt personale.

 Hvis det har vagt din interesse må du meget gerne sende en mail med lidt om dig selv, og evt. erfaring med systematiske reviews. Mailen skal sendes til

Professor Ann Merete Møllerann.moeller@regionh.dk