29
okt

0

Copenhagen Neuromuscular Center søger ét-årig forskningsårsstuderende fra jan/feb 2019

Copenhagen Neuromuscular Center er en forskningsenhed under Neurologisk Klinik på Rigshospitalet. Vi beskæftiger os primært med patienter med forskellige muskelsygdomme, herunder muskelsvind og metaboliske muskelsygdomme. Vi varetager klinisk og basal forskning samt gennemfører kliniske afprøvninger af patientbehandlinger. Vi undersøger patienter ved hjælp af avanceret MR teknik og udfører en række arbejdsfysiologiske tests samt såsom cykeltests på ergometercykler. Yderligere foregår forskning på histologisk og biokemisk niveau med muskelbiopsi og genetiske undersøgelser.

Du vil indgå i et rigt forskningsmiljø bestående af 3 andre forskningsårsstuderende, 5 phd-studerende, fysioterapeuter, bioanalytikere, sygeplejersker, lægesekretærer, senior forskere, under ledelse af overlæge og professor John Vissing.

 

Vi søger én studerende, der skal medvirke på et behandlingsstudie hos patienter med metaboliske defekter i skeletmuskulaturen, som starter op i januar 2019. Du vil her få en unik mulighed for at blive oplært i metaboliske muskelsygdomme, i exercise fysiologi og exercise fysiologiske test samt en unik mulighed for at blive involveret i et behandlingsstudie. De vil desuden være mulighed for at blive involveret i MR forskning.

 

Som udgangspunkt søger vi en studerende til ét fuldt forskningsår med start jan/feb 2019

  • På kandidaten ved at kombinere fri-semester med forskningssporet på 5. semester
  • På bacheloren ved at kombinere fri-semester med et halvt års orlov

 

Ved 1 års orlov får du mulighed for at:

  • Blive ansvarlig for dit eget projekt
  • Blive førsteforfatter på mindst en artikel
  • Blive medforfatter på mindst en artikel
  • Blive oplært i afdelingens metoder, kliniske færdigheder, forskningsmetodik, artikelskrivning, statistik, konference deltagelse og posterfremstilling

Fondsstøtte vil i samarbejde med dig blive søgt til aflønning under forskningsåret.

 

Ved ½ års orlov får du mulighed for at:

  • Blive medforfatter på mindst en artikel
  • Blive oplært i adelingens metoder, kliniske færdigheder, forskningsmetodik, artikelskrivning, statistik og posterfremstilling

 

Alle ansøgninger inklusiv CV skal være modtaget 08.11.2018

 

Ved interesse eller ved spørgsmål kan du kontakte:

 

Nicoline Løkken, læge, phd.-studerende

Email: Nicoline.Loekken@regionh.dk

Tlf: 3545 6135

 

Du kan læse mere om afdelingen på www.neuromuscular.dk