29
okt

0

Forskningsår på kardiologisk afdeling, Rigshospitalet, med start forår 2019

Vi søger en dygtig og engageret medicinstuderende på kandidatdelen til ansættelse i forskningsår fra foråret 2019. Du bliver en del af en forskningsgruppe på kardiologisk afdeling, Rigshospitalet, med stor erfaring inden for epidemiologisk forskning. Vi beskæftiger os primært med forskellige aspekter af årsager til og forebyggelse af pludselig hjertedød, og vi arbejder bl.a. med både regionale og nationale registre og egne indsamlede materialer. Som led i forskningen af pludselig hjertedød undersøger vi hjertestopsoverlevere, hvilket er det område, som du primært skal beskæftige dig inden for. Du vil som forskningsårsstuderende, under supervision, få ansvar for et selvstændigt forskningsprojekt, hvor der både skal indsamles og analyseres data.

 

Du vil indgå i en erfaren, hjælpsom og social forskningsgruppe med flere andre forskningsårsstuderende, ph.d.-studerende og postdocs fra Danmark og udland. Du tilbydes et skolarstipendiat på kr. 10.000 per måned, og du skal derfor ikke selv søge om midler til aflønning. Du vil deltage i to forskningsmøder hver måned med hele gruppen og vil have mulighed for at modtage personlig daglig vejledning samt at blive en del af et større forskningsfællesskab, der favner hele hjertecenteret på Rigshospitalet. Din kandidatopgave kan indgå som en del af projektet, og du vil få mulighed for at præsentere dine resultater i ind- og udland. Du vil i forbindelse med forskningsåret blive indført i epidemiologisk forskningsteknik, lære avanceret statistik og databehandling, opnå erfaring med at præsentere forskningsresultater på både dansk og engelsk samt lære at skrive videnskabelige artikler.

 

Vi forventer, at du er nysgerrig, dygtig, hårdtarbejdende og har stor interesse for kardiologi. Det er afgørende for os, at du får skrevet mindst en artikel som førsteforfatter. Derfor er orlov fra studiet i 12 måneder det optimale, og vi har god erfaring med, at man efter forskningsårets udløb forbliver tilknyttet forskningsgruppen med eventuel færdiggørelse af det oprindelige projekt samt opstart af andre projekter.

På længere sigt er der mulighed for at fortsætte som ph.d.-studerende i forskningsgruppen.

 

Hvis du er interesseret så send venligst en motiveret ansøgning på ca. en side, CV og kopi af hidtil opnåede eksamenskarakterer på medicinstudiet. Vi vil gerne høre fra dig senest 11-11-2018. Vi er fleksible i forhold til, hvornår du gerne vil starte, men vi regner med start omkring 01-02-2019. Inden du eventuelt tilbydes et skolarstipendiat bliver du indkaldt til samtale.

 

 

 

Med venlig hilsen

Bo Gregers Winkel                                                                               Niels Kjær Stampe

Ph.d., Læge                                                                                            Læge, klinisk assistent

 

Hjertemedicinsk afdeling B, Hjertecentret, 2142

Københavns Universitet Rigshospitalet. Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

E-mail: niels.kjaer.stampe@regionh.dk