29
okt

0

Forskningssemester-studerende søges projekt hos patienter med operabel ikke-småcellet lungekræft (NSCLC)

Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Projektets titel: TNM-immunoscore og liquid biopsies i tidlige stadier af NSCLC

Projektets formål:

Forsøget består af to studier, Studie I (TNM-immunoscore) og Studie II (liquid biopsies). Formålet med Studie I er at vurdere, hvorvidt infiltration af forskellige immunceller i kræftknuden kan bidrage til at vurdere risikoen for tilbagefald af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) hos patienter med operabel sygdom. Dette sker ved etablering af såkaldt TNM-immunoscore (TNM-I), hvor infiltrationen af forskellige immunceller graderes og supplerer den traditionelle stadieinddeling af NSCLC. Studie II består af udtagning af såkaldte ’liquid biopsies’, som er blodprøver på få milliliter. Blodprøverne undersøges i forhold til cirkulerende cellefrit tumor DNA (ctDNA) – dvs. ”cirkulerende DNA fra kræftknuden” – analyseres i blodet for genetiske mutationer for at undersøge, om der er sammenhæng mellem typen af immunceller i kræftknuden og bestemte genetiske mutationer i cirkulerende tumor DNA. Nye fund viser at immunforsvaret er i stand til at genkende kræftceller, der har mange og bestemte typer af genetiske mutationer. Dette kan give information om immunsystemet er aktiveret eller ej.  Studiet er et nordisk samarbejde med flere involverende centre i Norge og Danmark.

 

Primære samarbejdspartnere:

Onkologisk Klinik: Mette Pøhl, Seppo W. Langer, Malene Martini Clausen, Gitte Persson

Thoraxkirurgisk Klinik: Jesper Ravn, René Horsleben Petersen

Klinik for Klin. Fysiologi, Nuklearmedicin & PET: Barbera Malene Fischer, Andreas Kjær,

Center for Genomisk Medicin: Ane Yde Schmidt, Olga Østrup

Universitetssygehuset i Tromsø, Norge: Tom Dønnem, Sigve Andersen

 

Praktisk og løn:

Studiet er godkendt af VEK og datatilsyn og har inkluderet patienter siden oktober 2018. Vi er i øjeblikket tilknyttet to medicinstuderende på fuld tid: Thomas Lacoppidan som holder forskningssemester efter 5. semester på bacheloren og Malene Strange, som er på 11. semester på kandidaten. Da vi begge skal videre med studiet, søges to nye studerende, som har lyst til at forske fuld tid. Man skal rent praktisk stå for at screene nye patienter til projektet, stå for inklusionssamtale og tage blodprøver på de fremmødte patienter. Det er en fordel, hvis man har taget blodprøver før, men det er absolut ikke et krav. Det er vigtigt at man kan arbejde selvstændigt (i samarbejde med hinanden) og har lyst til at tale med patienter i krise, som netop har fået dignosen lungekræft. Det er utroligt lærerigt og de fleste patienter er engagerede og vil meget gerne være en del af vores projekt.

Der er mulighed for forfatterskab omkring NSCLC og behandling med immunterapi.

Månedlig aflønning er svarende til et scholarstipendiat. Perioden er forår 2019 med opstart i januar/februar. Det vil være optimalt, hvis man har bestået 5 semester på bachelordelen.

 

Kontakt:

Mette Pøhl: mette.poehl@regionh.dk (Tlf 35451824)

Malene Strange: malene.strange.02@regionh.dk

Thomas.Vejen.Lacoppidan.01@regionh.dk