29
okt

0

Hjertemedicinsk Klinik Rigshospitalet søger forskningsårsstuderende til fuldt finansieret projekt om pludselig hjertedød i Østerbroundersøgelsen med start februar 2019

Vi er en forskningsgruppe på Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet, med fokus på pludselig hjertedød med stor erfaring inden for epidemiologisk forskning af forekomst, risikofaktorer og forebyggelse.

Vi søger en engageret medicinstuderende med interesse for kardiologien til et selvstændigt projekt som en del af et større forskningsprojekt om pludselig hjertedød i Østerbroundersøgelsen, hvilket indeholder et helt unikt datasæt med mange muligheder for videre forskning.

Du vil blive introduceret til den praktiske del af videnskabelig forskning, hvor du vil få opbygget kompetencer inden for dataindsamling, statistisk programmering, videnskabelig skrivning og præsentation af forskningsresultater. Vi afholder to forskningsmøder om måneden, og du vil altid have mulighed for at få individuel vejledning af dine to vejledere.

For at få mest ud af forløbet, skal du sammenlagt tage et helt år, fx som del af 5. semester kandidat eller i forbindelse med bacheloropgave, hvor du efterfølgende vil have tilknytning til forskningsgruppen og -miljøet. Vi forventer, at du kan formulere dig både skriftligt og mundtligt på engelsk, kan arbejde selvstændigt med vejledning fra vejledere og får lavet et evt. bachelor- eller kandidatspeciale, der ender i en videnskabelig udgivelse med dig som førsteforfatter.

Hovedvejleder: Professor og overlæge Jacob Tfelt-Hansen. Projektvejleder: Ph.d.-studerende og læge Frederik Nybye Ågesen.

Start: februar 2019. Vi er fleksible i forhold til din opstart, der også kan ligge før februar 2019.

Løn: 10.000 kroner månedligt. Hele året er fuldt finansieret, så du skal ikke bruge tid på at søge midler.

Kontakt os for en uforpligtende samtale for at høre, hvad et forskningsår kan gøre for dig og din fremtid. Ved interesse, skriv da til ph.d.-studerende læge Frederik Ågesen på Frederik.nybye.aagesen@regionh.dk og vedhæft et CV, en motiveret ansøgning og en kopi af hidtil opnåede eksamenskarakterer på medicinstudiet.

Med venlig hilsen

Professor og overlæge Jacob Tfelt-Hansen

Læge og ph.d.-studerende Frederik Nybye Ågesen

Hjertemedicinsk Klinik, Hjertecentret, 2142, Rigshospitalet