11
nov

0

Anæstesiologisk forskningsenhed søger medicinstuderende til kandidatspeciale inden for akut mave-tarm kirurgi på Herlev-Gentofte Hospital

Patienter som gennemgår en stor akut mave-tarm kirurgi, har en høj risiko for at udvikle komplikationer, ligesom der er en høj dødelighed efter operation. I vores forskningsenhed har vi i de sidste 10 år beskæftiget os med denne patientgruppe med fokus på optimering af deres patientforløb. Dette har været afsøgt med blandt andet randomiserede forsøg, kohortestudier, databasestudier og interviewbaserede undersøgelser.

Vi arbejder aktuelt med data som allerede er indsamlet i vores tidligere undersøgelser, hvilket er ideelt for dig, som ønsker et 6 måneder kandidatspeciale. Du vil indgå i vores forskningsteam omkring disse meget syge kirurgiske patienter. Aktuelt er der en studerende, som arbejder med dette område, og vi ønsker 2 mere.

Ydermere planlægger vi at oprette en prospektiv database med akutte mave-tarm kirurgiske patienter med det formål at validere kendte risiko scorer og opnå deskriptive data til planlægning af fremtidige projekter. Arbejdet er relevant for dig som vil have et 12 måneders kandidatspeciale. Du vil indgå i vores forskningsteam omkring disse meget syge kirurgiske patienter.

I vores enhed er der aktuelt i alt 8 kandidatspeciale studerende. Vi går meget op i at tilbyde sparring på tværs af enhedens aktiviteter og igangværende forskningsprojekter.

Hvem søger vi:

Vi søger 2 medicinstuderende til et 25 ECTS kandidatspeciale med forskning med start 1. februar 2019, 1 studerende der vil bruge 1 semester på projektet og 1 studerende, der har mulighed for at kombinere 5. semester kandidat med et halvt års opsparede ECTS eller orlov og bruge sammenlagt 1 år på projektet.

Send ansøgning til:

Ansøgning skal ske pr. mail direkte MD, Ph.d. Morten Vester-Andersen, morten.vester-andersen@regionh.dk, eller klinisk professor og overlæge Ann Møller, ann.moeller@regionh.dk, senest 1. november. Samtaler vil blive holdt løbende