11
nov

0

Forskningsår om immunsystemet og risikoen for udvikling af psykisk sygdom

Vi har flere spændende psykiatriske forskningsprojekter der er velegnede til et forskningsår – vi mangler blot en egnet forskningsårs-kandidat. Mere og mere forskning tyder på, at immunsystemet spiller en rolle for udviklingen af psykisk sygdom. Vores forskningsgruppe har bidraget til feltet med vigtige studier, der bekræfter denne sammenhæng. Bl.a. har vi fundet, at hospitalskontakt med infektioner øger risikoen for udvikling af skizofreni og depression, særligt hos personer, som i forvejen har en autoimmun sygdom og dermed et forstyrret immunrespons. Men der mangler stadig meget viden på området, så som microbiomets betydning, og vi søger en forskningsårsstuderende, som er interesseret i at blive en del af vores gruppe og forske inden for området. Forskningsprojektet vil være baseret på de danske landsdækkende registre og studiet forventes publiceret i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift med dig som førsteforfatter. Ud over dette projekt tilbydes der også tid til, at du kan få erfaring i et klinisk studie, hvor to af vores ph.d.-studerende tager lumbalpunktur på patienter med debuterende psykose eller førstegangs depression. Under forskningsåret vil opnås kendskab til statistiske analyser og software. Dine opgaver vil bl.a. være litteratursøgning, fortolkning af statistiske analyser og samskrivning til offentliggørelse. Du vil få kontorplads i det aktive og stimulerende miljø på Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center København, Gentofte, under prof. Merete Nordentoft. På afdelingen udføres en meget bred vifte af psykiatrisk forskning, og der er adskillige andre forskningsårs- og ph.d.-studerende. Starttidspunkt er tænkt at være 1. februar 2019 og er finansieret, men det forventes, at man også bidrager til yderligere fondsansøgninger som en del af den videnskabelige proces. For yderligere information, kontakt venligst læge og ph.d.-studerende Sonja Orlovska-Waast (sonja.orlovska-waast@regionh.dk) og forskningsleder, læge og ph.d. Michael Eriksen Benros (michael.eriksen.benros@regionh.dk).