11
nov

0

Studerende søges til plastikkirurgisk forskningsenhed på Rigshospitalet

Hvem er vi?

Vi er en dynamisk forskningsgruppe på Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling på Rigshospitalet, som søger én eller to nye medlemmer. Gruppen består af tre læger, tre forskningsårsstuderende på fuldtid og to medicinstuderende på deltid.

Vi arbejder inden for flere plastikkirurgiske felter heriblandt fedttransplantation og stamceller, bestemmelse af fedttransplantaters overlevelse i brystet med MR, subkliniske infektioner på brystimplanter samt kosmetisk plastikkirurgi. Vi har et tæt samarbejde med flere afdelinger på Rigshospitalet herunder radiologisk afdeling, mikrobiologisk afdeling og stamcellesektionen i blodbanken.

De studerende i gruppen har forsket flere år sideløbende med studiet og flere er nu i gang med at planlægge deres Ph.D.

Hvad kan vi tilbyde?

Vi fokuserer på at have et tæt samarbejde i gruppen. Som en del af gruppen vil du få vejledning og sparring med læger såvel som andre forskningsårsstuderende. Du vil få mulighed for at blive involveret i mange forskellige projekter og dermed opnå flere medforfatterskaber.

Efter grundig oplæring vil du kunne varetage forskellige forskningsopgaver såsom at inkludere patienter, selvstændigt foretage MR-skanninger, tage prøver på operationsstuen, analysere data og skrive artikler. Oplæringen vil give dig kompetencer til selv at designe og styre projekter med vores støtte i et forskningsår eller senere som Ph.D. studerende.

 

Hvem søger vi?

Vi søger en engageret medicinstuderende, som er interesseret i et forskningssamarbejde over længere tid. Der er intet semesterkrav. Vi søger en studerende, der vil forske ved siden af studiet, og gerne en som påtænker at tage et forskningsår eller en Ph.D. på sigt.

 

Ansættelsesforløb

Oplæringsperioden kan starte, når det passer dig. I takt med at du får erfaring, kan vi planlægge et fremtidigt forskningsår med skolarstipendium. Vi søger løbende fondsmidler til finansiering af skolarstipendiater. Hvis du er interesseret, kan du sende motiveret ansøgning med angivelse af hvornår, du kan starte, CV og karakterudskrift (intet minimumskrav til karakterer).

ansøgningsfrist  d. 20/11.

Mail: mikkel.herly@regionh.dk

Forskningsgruppen:

Professor emeritus, Krzysztof T. Drzewiecki

Læge, Ph.D., Ekstern lektor Peter Vester-Glowinski

Læge, Ph.D.-studerende Mikkel Herly

Stud.med., Mathias Ørholt, Andreas Larsen, Mathilde Hemmingsen, Joachim Hansen og Sophie Sværke