18
nov

0

Medicinstuderende søges til forskningsophold (5. sem. forskerperspektivet) på Infektionsmedicinsk Klinik Rigshospitalet

Er du interesseret i infektionsmedicin/immunologi, og vil du gerne prøve kræfter med forskning på dit 5. kandidatsemester (forskerperspektivet)?

Viroimmunologisk forskningsenhed på Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet søger en 5.semesters (kandidat) medicinstuderende til halvårlig ansættelse på forskningsprojekt med mulighed for forlængelse i yderligere 6 måneder. Forskningsfeltet er primært sygdomme hos patienter med HIV, men enheden forsker bredt i infektionsmedicin og immunologi, hvorfor der i høj grad er mulighed for selv at definere sit forskningsprojekt. Enheden er professionelt drevet, produktiv og med god mulighed for supervision og personlig udvikling.

Vi kan tilbyde

  • Træning i formidling af forskning samt deltagelse i konferencer.
  • Statistikkurser samt nationale og internationale samarbejdsmuligheder.
  • Engageret, stimulerende og hyggeligt forskningsmiljø med 5 Ph.D-studerende og 3 medicinstuderende.
  • Nærværende og kompetent vejledning i god forskningsskik – og etik.
  • Problemorienteret arbejde med selvstændigt projekt og målsætning om en førsteforfatterpublikation / kandidatspeciale (25 ECTS) samt eventuelt medforfatterskaber i de projekter du tager del.
  • Mulighed for at arbejde med selvstændigt indsamlet datamateriale (laboratorieforskning eller klinisk indsamlet data) eller allerede indsamlet data efter eget ønske.
  • Mulighed for forlængelse til helt ’forskningsår ’for studerende med akkumuleret studieaktivitet ved at kombinere opholdet med at tage semesterfri (særlige regler for studerende optaget på kandidatuddannelsen før 1. september 2016).

 

Vi forventer at

  • Du er selvstændig, ambitiøs og har mod på at bidrage til at opretholde et højt forskningsmæssigt niveau i forskningsgruppen.
  • Du er omgængelig og god til mennesker, da patientkontakt vil indgå som integreret del af din hverdag.
  • Du starter dit 5. semester på kandidaten eller har mulighed for semesterorlov fra foråret 2019.

Studerende der ønsker (og har mulighed for) at afsætte et helt år til forskning vil blive prioriteret, idet det er vores erfaring, at udbyttet for begge parter er størst herved. Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at tage kontakt på nedenstående mail eller tlf.

Lyder det som noget for dig, skal du sende en motiveret ansøgning (max 1 side) + CV og karakterudskrift til

Læge og PhD-studerende

Andreas Dehlbæk Knudsen

Infektionsmedicinsk Klinik, 8632

aknu0050@regionh.dk

Tlf: +45 3545 7565 / +45 3545 7726

Frist for ansøgning er 25. november 2018