09
dec

0

Anæstesiologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital søger medicinstuderende til forskningssemester

Vi søger en medicinstuderende på kandidatuddannelsen med interesse for forskning til et forskningssemester med start i forårssemesteret 2019 (og helst et helt år frem, hvis du har lysten og orlov eller opsparet studieaktivitet til det).

Projektet

Du bliver tilknyttet et igangværende projekt: “Autonomic Sympathetic Nervous Function and Delirium in the ICU Study (ASNFD-ICU Study)”. I projektet undersøges forskellige neurofysiologiske metoders plads i diagnostikken af delirium blandt patienter på intensiv afdeling. En bedre forståelse af de tidlige mekanismer, som er involverede i udviklingen af delirium, kan gøre det muligt at gribe ind med tidligere behandling, når en patient er ved at udvikle delirium. Projektet er et samarbejde mellem Anæstesiologisk afd. og Neurologisk afd.

Arbejdsopgaver

Dine primære arbejdsopgaver vil være at inkludere indlagte patienter til projektet og dagligt udføre forskellige neurofysiologiske undersøgelser (f.eks. termografi og pupillometri) efter grundig oplæring på projekt-patienterne. Dataindsamlingen foregår i dagtiden, weekendarbejde vil kun forekomme efter aftale. Herudover skal din tid bruges på arbejde med kandidatspecialet, dataanalyse og artikelskrivning. Det forventes, at du får ansvar for dit eget sideprojekt til hovedprojektet og at dette udmunder i en artikel med dig som førsteforfatter.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte forskningsansvarlig overlæge Morten Bestle på morten.bestle@regionh.dk eller på telefon 48 29 20 17.

Motiveret ansøgning inklusiv CV bedes sendt pr. mail direkte til Morten Bestle på morten.bestle@regionh.dk senest 7. januar 2019