09
dec

0

Er du interesseret i præ-hospital forskning? – Studerende søges til 1-2 anden forfatterskaber samt mulighed for kandidatspeciale og videre forskning. Opstart: hurtigst muligt.

Herlev hospital, Anæstesiologisk afdeling forskningsenhed søger en medicinstuderende til at indgå som anden forfatter til to projekter med titlerne:

”Precision of Pre-hospital General Triage Systems for Mass Casualty Incidents in Live Simulations – A Systematic Review”

Samt

”Precision of Pre-hospital General Triage Systems for Mass Casualty Incidents in Retrospective Cohorts – A Systematic Review”

Vi ønsker at finde ud af, hvilket præhospitalt triageringssystem til masseulykker der leder til de bedste udfald for patienterne. Aktuelt er ingen officiel konsensus om valg af præhospitalt triageringssystem hverken nationalt eller internationalt.

Det vil være muligt at aflevere studiet omkring retrospektive kohorter som sit kandidatspeciale eller bachelorprojekt. Hvis det har din interesse, vil det også være muligt at forske videre inden for dette emne med førsteforfatterskaber.

Fremtidsperspektiver for dette områder er, at der skal laves et stort internationalt samarbejde om at vedtage en standardiseret protokol for beredskabsulykker. Herefter skal der udføres prospektive studier i beredskabsøvelser for at fastslå, hvilket præhospitalt triageringssystem til masseulykker er det mest præcise.

Vi stiler på længere sigt mod at kunne fremlægge vores forskning som oplæg til vedtagelse af guidelines for nationalt præhospitalt triageringssystem.

Vi er en afdeling med godt sammenhold, der laver sociale fællesarrangementer to gange om året. Herudover er der månedligt sparingsmøde for hele afdelingen. Du vil få stillet en arbejdsplads til rådighed, så længe du er tilknyttet afdelingen. I forskningsenheden er vi 8 medicinstuderende, 1 Ph.D. studerende, 2 seniore forskere og 1 forskningskoordinator der ledes af Professor Ann Merete Møller.
Du vil få Ann Møller som vejleder og løbende mulighed for vejledning.
Nuværende projektleder er medicinstuderende Christian Elleby Marcussen.

Hvad vi forventer af dig:
– Stort engagement
– at du er indstillet på at løse følgende opgaver:

  • Screening af titel og abstrakt for 2000 artikler (ca. 20-25 timer)
  • Screening af fuldtekst artikler (ca. 35-40 timer)
  • Dataekstraktion (ca. 40 timer)
  • Korrekturlæsning af artikler
  • skrivning af kandidatspeciale/bacheloropgave

Hvis du løser disse opgaver vil du komme på som anden forfatter til begge artikler samt have skrevet dit kandidatspeciale eller bacheloropgave.

Mulighed for hurtig opstart er ikke et krav men en fordel.