09
dec

0

Stud. med. til Copenhagen Neuromuscular Center, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet 2019

Du har mulighed for at få delt førsteforfatterskab på en forskningsartikel om balance på en balanceplatform for raske kontroller tilknyttet et ph.d.-projekt. Din kontaktperson er ph.d.-studerende Kirsten Lykke Knak, og din vejleder er professor, dr. med. John Vissing.

Forskningen er klinisk og indebærer kontakt til voksne, raske forsøgspersoner.

Du får mulighed for:

  • Delt førsteforfatterskab på forskningsartiklen om normativ data for balance
  • At blive oplært i objektiv måling af balance (balance platform) og fysisk aktivitet (accelerometer)
  • At få forskningserfaring (rekruttering, testning, databehandling, artikelskrivning)
  • At blive medforfatter på andre projekter som udføres på neuromuskulære sygdomme

Kontakt:  Kirsten Lykke Knak, PT, MSc, Ph.d.-studerende
E-mail:  kirsten.lykke.knak@regionh.dk
Skriv gerne lidt information om dig, og hvad du kan   tilbyde til projektet:
www.neuromuscular.dk