27
jan

0

Forskningsårsstuderende søges til projekt omhandlende Akut Højrisiko Abdominalkirurgi (AHA) på Nordsjællands Hospital Hillerød

Vi søger en medicinstuderende, der ønsker at skrive sin kandidatopgave inden for det kirurgiske eller anæstesiologiske speciale, og samtidig ønsker at tilegne sig forskningserfaring. Tidligere erfaring med forskning er en fordel, men ikke en forudsætning.

Hvis du er interesseret i forskning og evt. en senere karriere indenfor det kirurgiske eller anæstesiologiske speciale, er dette et oplagt valg.

I et samarbejde mellem primært kirurgisk og anæstesiologisk afdeling i hospitalets perioperative forskningsklynge er vi ved at initiere en række studier for at belyse den patofysiologiske påvirkning hos AHA-patienter for at kunne optimere den perioperative behandling. Du kommer til at arbejde sammen med vores ph.d.-studerende, samt en lang række af hospitalets speciallæger.

Derudover kan vi tilbyde

  • Et spændende forskningsmiljø på to kliniske afdelinger og hospitalets forskningsafdeling
  • Deltagelse i hospitalets populære/anerkendte forskningstræningskursus
  • Førsteforfatter på mindst en artikel, samt gode muligheder for medforfatterskab på andre artikler
  • Mulighed for betalt præsentation og deltagelse af resultater på international kongres
  • Supervision ved erfarne forskere indenfor begge specialer samt vores ph.d.-studerende
  • Stipendiat og dækning af evt. transportomkostninger efter aftale

Vi søger en dedikeret, struktureret, omhyggelig og omgængelig medicinstuderende, der ønsker at udvikle sine forskningsmæssige og kliniske kompetencer, og evt. senere som kandidat ønsker et ph.d.-forløb inden for det kirurgiske, anæstesiologiske eller et intern medicinsk speciale. Dine opgaver vil primært være:

  • Registrering af data i RedCap database
  • Assistere vores ph.d.-studerende i forbindelse med gennemførelse af kliniske studier

Hvis du afslutter 10. semester ultimo juni 2019 og er interesseret i at bruge 11. semester til forskning og første halvår af 2020 som forskningsårsstuderende hos os, eller blot er interesseret i at høre mere, kan du kontakte enten:

Forskningsansvarlig overlæge, ph.d. Anders Bertelsen på cabertelsen@gmail.com / 51 90 63 03 eller

  1. reservelæge, ph.d. Jakob Kleif på jakobkleif@icloud.com / 24 27 65 89.

Seneste ansøgningsfrist er 23. januar 2019. Ansøgningen skal indeholde en kort motivation samt CV uden personfølsomme oplysninger, og sendes til forskningsansvarlig overlæge, ph.d., Anders Bertelsen på cabertelsen@gmail.com, Kirurgisk afdeling, Nordsjællands Hospital Hillerød.