27
jan

0

Prægraduat forskningsår i akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital

Er du interesseret i akutmedicin og kardiologi? Vi søger en engageret medicinstuderende til et forskningsår, helst med start allerede fra 1. februar eller snarest derefter. Du vil blive tilknyttet projektet ”Identification of High Risk Patients at Admission to an Emergency Department by Non-Invasive Hemodynamics”, men vil også få tildelt dit eget selvstændige projekt der kan bruges til din kandidatopgave.

 

Projektet foregår som et samarbejde mellem akutmodtagelsen, kardiologisk og endokrinologisk afdeling på Bispebjerg Hospital og omhandler brugen af non-invasive hæmodynamiske målinger og forbedring af risiko-stratificering af akutte patienter. I akutmodtagelsen anvender vi en række scoringssystemer til at triagere den akutte patient ved ankomst til akutafdelingen på hospitalet. Tidligere og mere præcis identifikation af kritisk syge patienter betyder tidligere opstart af antibiotika, væskebehandling, ilt og tæt monitorering, hvilket i sidste ende kan betyde forskellen mellem liv og død. Vi vil bruge Finapres Nova, et non-invasivt apparat, der kan måle slagvolumen, perifer modstand, venstre ventrikels udpumpnings fraktion og hjerterytmevariabilitet på 2-3 minutter, og undersøge om disse mål kan bidrage til at forbedre de algoritmer vi bruger til risiko-stratificering i dag, som for eksempel Early Warning Score (EWS).

Dine primære arbejdsopgaver vil være at arbejde som klinisk forsker i akutmodtagelsen og indsamle kliniske og hæmodynamiske data på akut indlagte patienter. Du vil i løbet af dit forskningsår stifte bekendtskab med generel udførelse af et forskningsprojekt, inklusion af patienter, statistik og artikelskrivning.

Du vil blive tilknyttet et dynamisk forskningsmiljø med flere andre forskningsårs-, PhD- og Post.doc-studerende.

Vi kan tilbyde muligheden for at skrive kandidatopgave og tage 11. semester med forskningsperspektiv. Ansættelsen vil i øvrigt også være med henblik på at udmunde i en artikel, med dig som første forfatter, og på længere sigt, mulighed for at projektet kan fortsætte som et PhD-projekt.

Hvis du er interesseret så send venligst en motiveret ansøgning og dit CV til Ahmad Sajadieh, overlæge, Kardiologisk afdeling Y, Bispebjerg Hospital – ahmad.sajadieh@regionh.dk