24
feb

0

Medicinstuderende søges til forskningsophold på Infektionsmedicinsk Klinik Rigshospitalet

Er du interesseret i infektionsmedicin/immunologi, og vil du gerne prøve kræfter med forskning på dit 5. kandidatsemester (forskerperspektivet)?

Viroimmunologisk forskningsenhed på Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet søger 5.semesters (kandidat) medicinstuderende til halvårligt forskningsprojekt evt. med mulighed for forlængelse i yderligere 6 måneder. Forskningsfeltet er primært sygdomme hos patienter med HIV og immunforsvarets betydning hos transplantationspatienter, men enheden forsker bredt i infektionsmedicin og immunologi, hvorfor der i høj grad er mulighed for selv at definere sit forskningsprojekt. Enheden er professionelt drevet, produktiv og med god mulighed for supervision og personlig udvikling.

Vi kan tilbyde

  • Træning i formidling af forskning samt deltagelse i konferencer.
  • Statistikkurser samt nationale og internationale samarbejdsmuligheder.
  • Engageret, stimulerende og hyggeligt forskningsmiljø med 5 Ph.D-studerende og 3 medicinstuderende.
  • Nærværende og kompetent vejledning i god forskningsskik – og etik.
  • Problemorienteret arbejde med selvstændigt projekt og målsætning om en førsteforfatterpublikation / kandidatspeciale (25 ECTS) samt medforfatterskaber i de projekter du tager del.
  • Mulighed for at arbejde med selvstændigt indsamlet datamateriale (laboratorieforskning eller klinisk indsamlet data) eller allerede indsamlet data efter eget ønske.
  • Mulighed for forlængelse til helt ’forskningsår ’ i kombination med et halvt års opsparede ECTS eller orlov.

Vi forventer at

  • Du er selvstændig, ambitiøs og har mod på at bidrage til at opretholde et højt forskningsmæssigt niveau i forskningsgruppen.
  • Du er omgængelig og god til mennesker, da patientkontakt vil indgå som integreret del af din hverdag.
  • Tidligere forsknings- eller laboratorieerfaring værdsættes, men er på ingen måde et krav.

Frist for ansøgning er kl. 12.00 d. 25. marts 2019

Professor, overlæge, dr.med                        Susanne Dam                                   Infektionsmedicinsk Klinik, 8632 Susanne.Dam.Poulsen@regionh.dk                    Tlf: +45 3545 0859

No Comments

Reply