08
apr

0

Immunsystemet og mikrobiomets indflydelse på risikoen for psykisk sygdom


– Hvordan påvirker vagotomi og dermed mulig forstyrrelse af Microbiome-gut-brain axis risikoen for udvikling af psykisk sygdom

Stud.med. søges til forskningsår pr. 1. august 2019

Vi har et spændende psykiatrisk forskningsprojekt, der er velegnet til en egnet forskningsårs-kandidat.
Forbindelsen imellem gastrointestinalkanalen, dens mikrobiom og hjernen (Microbiome-gut-brainaxis) sker delvist via n. vagus. Hvad sker der med denne forbindelse og dermed regulering af hjernens funktioner, hvis n. vagus skæres over? Det har vi mulighed for at undersøge nærmere vha
de danske landsdækkende registre. Forskningsprojektet vil undersøge sammenhængen imellem komplet eller partiel kirurgisk vagotomi og risikoen for efterfølgende at udvikle psykisk sygdom.
Vagotomi er et kirurgisk indgreb, som tidligere blev anvendt til at behandle mavesår, men behandlingen er mere eller mindre udgået. Vi vil desuden undersøge, om ung alder ved vagotomi giver en yderligere forhøjet risiko for psykisk sygdom, idet det potentielt set kunne forstyrre hjernens udvikling. Studiet forventes publiceret i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift med dig som førsteforfatter.
Ud over dette projekt tilbydes der også tid til, at du kan få erfaring i et klinisk studie, hvor to af vores ph.d.-studerende tager lumbalpunktur på patienter med debuterende psykose eller førstegangs depression.
Under forskningsåret vil opnås kendskab til statistiske analyser og software. Dine opgaver vil være litteratursøgning, data management, statistiske analyser, fortolkning af resultater, og samskrivning
til offentliggørelse. Du vil få kontorplads i det aktive og stimulerende miljø på Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center København, Gentofte, under prof. Merete Nordentoft. På afdelingen udføres en meget bred vifte af psykiatrisk forskning, og der er adskillige andre forskningsårs- og
ph.d.-studerende. Starttidspunkt er tænkt at være 1. august 2019 og er som udgangspunkt finansieret, men vi forventer at der desuden ansøges om finansiering ved relevante fonde.
For yderligere information, kontakt venligst læge og ph.d.-studerende Sonja Orlovska-Waast
(sonja.orlovska-waast@regionh.dk) eller forskningsleder, læge og ph.d. Michael Eriksen Benros
(michael.eriksen.benros@regionh.dk). Ansøgningsfrist er d. 1/5-2019

No Comments

Reply