11
apr

0

Center for Perioperativ Optimering søger medicinstuderende til forskningtil start d. 1. august2019

Du vil som skolarstipendiat få ansvaret for eget projekt og forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre.

Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen. Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen med andre forskere i Center for Perioperativ Optimering (CPO). Projekterne i CPO er en kombination af registerforskning og klinisk forskning og vil emnemæssigt bevæge sig inden for kirurgiske sygdomme. Projekterne er planlagt, men der vil være en stor grad af medindflydelse. Man vil under ansættelsen få tilknyttet et vejlederteam, der sikrer,at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og hjælper med problemer, der måtte opstå undervejs. Vi søger medicinstuderende, som kan være i forskningsenheden i et heltår, eksempelvis kombineret med forskningssemesteret.

Vi tilbyder:

-Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode -Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i Tyrkieti maj2020-12 månederi en dynamisk og progressiv forskergruppe
-Minimum tre artikler som førsteforfatter ogmuligviset eller flere medforfatterskaber i løbet af ansættelsen-Den ene artikelvil kunne fungere som kandidatspeciale
-Erfaring med klinisk forskning

Vi forventer at ansøgeren:
-Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner
-Er struktureret, dedikeret og flittig
-Er villig til at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden
-Er medicinstuderendepå kandidatdelen

Mødetid er generelt hverdage ca. 8-16

Om CPO:

CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital (www.cpodenmark.dk). Vi har et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger i Danmark og i Sverige via SSORG-netværket (www.ssorg.net). I CPO værdsætter vi et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø. Ansøgning: Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til dennis.zetner@gmail.cominden: 23.april2019Herefter afholdessamtaler i uge 18efter nærmere aftale.

Yderligere information: Interesserede kan kontakte os på nedenstående mails:-Dennis Bregner Zetner, læge, ph.d.-studerende (dennis.zetner@gmail.com)-Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk

No Comments

Reply