26
jun

0

Medicinstuderende søges til forskningsprojekt om kosten som behandling i type 2 diabetes

Skal du til at i gang med dit speciale, og kunne du være interesseret i et prægraduat forskningsår? Vi laver klinisk forskning indenfor type 2 diabetes, diætog vægttabog mangler en studerende til at hjælpe til på projektet. Som studerende vil du indgå i et tæt samarbejde med den projektansvarlige ph.d.-studerendeom at undersøge kostens effekt som behandling til type 2 diabetes.

Medicinstuderende søges til udførelse af sit specialei ForskningsenhedenunderEndokrinologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital med start 1. august 2019, 1. september2019 eller snarest muligt.Ansættelsens varighed vil være mellem 6-12 måneder, dog helst et år.

Om forskningsprojektet

Projektet har til formål at undersøge betydningen af kostens sammensætning(dvs. fordeling af kulhydrat, fedt og protein)forpatienter medtype 2 diabetesunder et vægttab.Forsøgsdeltagerne vil blive randomiserettil at modtage en af to kosttyper, som vil blive udleveret fra forskningskøkkenet på NEXS. Undersøgelser omfatterMR-og DXA-skanninger, fasteblodprøver, sukkerbelastningstests, hjemmemålinger af kontinuerligt blodsukker, døgnblodtryk og hjerterytmeog analyse af urin og afføring

Om stillingen

Du vil indgå i et tæt samarbejde med den projektansvarlige ph.d.-studerende, Mads, samt indgå i et team afandrestuderende, ph.d.-studerende, sygeplejersker, diætisterog forskere tilknyttet andre projekter. Du vil bl.a. hjælpe til med dataindsamling, datahåndteringogdataanalysesamtse, hvad det kræves at være tovholder på et stort tværfagligt projekt.Du vil desuden komme med på videnskabelige publikationer.Vi tilbyder et højt fagligt og dynamisk miljø bestående af studerende og forskere på tværs af afdelinger og institutioner med baggrund i medicin og biologi.Arbejdstiden vil være ca. 37 timer ugentligt. Stillingenaflønnes med 10.000 kr. om månedenefter nærmere aftale.

Kvalifikationer

Ansøgere med stor interesse for klinisk forskning i bl.a. kost og vægttab foretrækkes. Derudover er det en forudsætning, at du er god til at arbejde sammen, er fleksibel i forhold til vekslende arbejdstiderog har gode sprogkundskaber indenfor dansk

Ansøgning

Spørgsmål vedrørende stillingen er meget velkomne og kan rettes til Mads Thomsen på tlf. eller e-mail. Projektgruppen består desuden bl.a.af; professor, overlæge,Steen Bendix Haugaard og overlæge Thure Krarup.Ved interesse bedes motiveret ansøgning samt CV sendestilmads.norvin.thomsen@regionh.dk snarest muligt.

Mads Thomsen, læge og PhD-stud.Endokrinologisk Afdeling,Bispebjerg HospitalTlf.nr.: 25 72 42 99mads.norvin.thomsen@regionh.dk

No Comments

Reply