26
jun

0

Spændende forskningsprojekt på Kardiologisk afd. Gentofte Hospital.

Vi søger 2-3 forskningsårsstuderende til kardiologiske forskningsprojekter på Gentofte hospital.

Du vil være sikret minimum ét eget førsteforfatter projekt, som evt. kan bruges som kandidat opgave. Endvidere vil du blive inddraget i andre samarbejdsprojekter i den grad det er relevant.  

Et projekt kan skræddersyes til den enkeltes interesser, dog har vi mange aktuelle og konkrete projekter, som du kan kobles på. Som eksempel kan nævnes nogle overordnede emner:

 • Diabetes og hjertesvigt
 • Socioøkonomi og hjertesvigt
 • Tilbagevenden til arbejdsmarkedet hos ICD patienter
 • Farmakologisk behandling og arytmier
 • AMI og ICD implantation
 • Hjertesvigt og arytmier

Vi forventer:

 • Min. 6 mdrs ophold, men helst 1 år
  • Engagement
  • Selvstændighed
  • Samarbejde vedr. andre projekter (afhængigt af projektet)

Du kan forvente:

 • Min. 1 førsteforfatterskab
  • Et meget lærerigt ophold
  • Høj grad af supervision
  • Samarbejde
  • Garanteret løn ved forskningsophold >6 mdr. (også mulighed ved ophold < 6 mdr.)

Muligheder:

 • Deltagelse i nationale møder og internationale kongresser med præsentation af forskning
  • Ph.d. forløb evt. med start under studiet (den fleksible ph.d.)
  • Udenlandsophold

Om gruppen:

Vi er en dynamisk og ung gruppe bestående af omkring 30 fuldtidsforskere og en del deltidsforskere. Vi arbejder med bred kardiovaskulær epidemiologisk forskning og har adgang til nationale data, hvilket gør mulighederne mangfoldige. Gruppen ledes af Professor Gunnar Gislason, som har mangeårig erfaring indenfor kardiovaskulær forskning. Gruppen har en rigtig god publiseringsstatistik med >500 artkler i høj-impact internationale tidsskrifter. Vi har desuden et bredt internationalt samarbejdsnetværk. Vi værner om samarbejde og sociale relationer og du vil aldrig stå alene med dit projekt. Der er god vejlederopbakning. Du vil få tildelt 2-3 senior forskere som vejledere og 1 juniorvejleder (phd-studerende), som kan hjælpe dig på daglig basis. Desuden har vi en statistiker tilknyttet gruppen.

Du forventes at starte imellem august 2019 og marts 2020.

Arbejdssted: Hjertemedicinsk afd. Gentofte Hospital.

Arbejdstiden: ca. 37 timer ugentligt.

Løn: 10.000 kr. om måneden.

Ved interesse sendes kort motiveret ansøgning og CV til anne.christine.huth.ruwald.01@regionh.dk.

Ansøgningsfrist: 1.august 2019 kl. 12.00.

Mvh

Professor, overlæge, phd Gunnar Gislason

Lektor, overlæge, phd Morten Schou

Læge, phd Anne-Christine Ruwald

No Comments

Reply