16
aug

0

Kandidatspeciale – forskerperspektivet

Kognitiv funktion hos børn med epilepsi Mange børn med epilepsi har kognitive vanskeligheder, som kan have en negativ indflydelse på deres skolepræstationer og livskvalitet. Det er uklart om årsagen til de kognitive vanskeligheder er epilepsien i sig selv, årsagen bag epilepsien, behandling med anti-epileptika, eller en kombination af disse.

Det er svært at få undersøgt kognitivt funktionsniveau, når børn kommer i ambulatoriet. EpiTrack Junior er et kort kognitivt screeningsinstrument, som er udviklet i Tyskland til at screene børn med epilepsi, men det er endnu ikke blevet testet i Danmark

Vi har implementeret EpiTrack Junior i vores epilepsiambulatorium i efterår 2018. I dette projekt vil vi undersøge hvordan børn med epilepsi generelt klarer sig kognitivt, og om deres kognitive funktionsniveau hænger sammen med type af epilepsi, hyppighed af anfald og anti-epileptisk behandling.

Projektet kan evt. fortsætte som et PhD-projekt, hvor vi har planer om at undersøge børn med andre kroniske sygdomme med EpiTrack Junior og at undersøge raske kontroller for at få lavet et dansk normmateriale.

Vi forventer: • Du ønsker at få erfaring med forskningsarbejde • Du kan arbejde selvstændigt og struktureret • Du hjælper med at teste patienter med epilepsi og med at indtaste data

Vi tilbyder: • Et godt tværfagligt forskningsmiljø med god supervision • Aktiv deltagelse i et pædiatrisk klinisk forskningsprojekt • Skolarstipendium på i alt DKK 30.000 (dvs. DKK 10.000/mdr i 3 mdr) • Mulighed for at skrive en artikel om emnet som kan bruges som kandidatopgave

For mere information: Nanette Mol Debes Afdelingslæge, PhD, klinisk lektor ved KU Afdeling for børn og unge Herlev og Gentofte Hospital nanette.marinette.monique.debes@regionh.dk

No Comments

Reply