16
aug

0

Kandidatspeciale – forskerperspektivet

PANDAS – en overset autoimmun sygdom i barndommen? I de seneste år har der været tiltagende opmærksomhed på psykiatriske sygdomme, hvor en forstyrret immunrespons muligvis spiller en rolle i patofysiologien. Et eksempel er Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder Associated with Streptococcus (PANDAS). Hos børn med PANDAS kan en streptokokinfektion resultere i meget pludselig debut eller pludselig forværring af tics og/eller Obsessive Compulsive Disorder (OCD). Selvom en forstyrret immunrespons efter en infektion antages at spille en rolle i patofysiologi bag PANDAS, mangler der evidens. Det er meget vigtigt at skelne PANDAS fra andre neuropsykiatriske lidelser, da behandlingsregimerne for de forskellige sygdomme ikke er ens. Patienter med formodet PANDAS og deres familier møder tit manglende forståelse og viden blandt sundhedspersonale. Større viden om de patofysiologiske mekanismer kan medføre en mere individualiseret og dermed mere effektiv behandling. På Børne- og Ungeafdelingen på Herlev Hospital påbegynder vi d. 1/10 2019 et ph.d.-projekt om PANDAS.

Vi forventer:
• Du ønsker at få erfaring med forskningsarbejde
• Du kan arbejde selvstændigt og struktureret
• Du hjælper med at indkalde projektdeltagerne
• Du hjælper med at gennemføre projektbesøg (bl.a. spørgeskemaundersøgelser, blodprøver, kognitive test)
• Du har mulighed for at blive oplært i efteråret 2019 og bliver tilknyttet projektet fra januar/februar 2020 Vi tilbyder:
• Et godt tværfagligt forskningsmiljø med god supervision
• Aktiv deltagelse i et pædiatrisk klinisk forskningsprojekt • Tæt samarbejde med ph.d. studerende
• Mulighed for at skrive en artikel om et neuropædiatrisk emne som kan bruges som kandidatopgave 

or mere information: Nanette Mol Debes Camilla Birgitte Sørensen Afdelingslæge, PhD, klinisk lektor ved KU Læge, klinisk assistent Afdeling for børn og unge Afdeling for børn og unge Herlev og Gentofte Hospital Herlev og Gentofte Hospital

No Comments

Reply