26
sep

0

Forskningsår i pædiatri, hæmatologi og immunologi på Bonkolab, Rigshospitalet

Immunsystemets rolle for komplikationer efter knoglemarvstransplantation hos børn

Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til et prægraduat forskningsår til ovenstående projekt med start 1. februar 2020.

Vi tilbyder:

  • Et stærkt tværfagligt forskningsmiljø med god supervision
  • Kontakt med den kliniske afdeling mhp. indsamling af blodprøver
  • Oplæring i transplantations-relateret immunologi
  • Laboratoriearbejde med plasmaprøver og oprensning af celler
  • Uddannelse i forskningsmetodologi, opgørelse af data, statistisk bearbejdning mm.
  • Mulighed for at skrive kandidatspeciale
  • Udarbejdelse af videnskabelig artikel som førsteforfatter

Det forventes, at du er engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt. Det er for os vigtigt med fuldt engagement, så man kan ikke påregne at have væsentligt erhvervsarbejde parallelt med dette eller at tage fag på studiet. Forskningsåret kan være en forberedelse til et evt. senere ph.d.studium.

Løn søges i samarbejde med din vejleder, professor Klaus Müller.

Ansøgningsfrist er d. 14/10, og samtaler vil blive afholdt i uge 42. Motiveret ansøgning, inkl. CV og karakterudskrift, sendes til professor Klaus Müller på kgmuller.1@gmail.com. Spørgsmål vedrørende stillingen er meget velkomne og kan rettes til Klaus Müller på mail.

No Comments

Reply