11
okt

0

Centre for Anaesthesiological Research, Sjællands Universitetshospital Køge søger 1-2 Forskningsårsstuderende

Centre for Anaesthesiological Research (CAR) på Anæstesiafdelingen på Sjællands Universitetshospital i Køge tilbyder mulighed for at udføre kandidatspeciale (25 ECTS), hvor man dels har sit eget forskningsprojekt (1. forfatterskab), dels indgår i nogle af afdelingens øvrige kliniske projekter.

Vi har en række muligheder for forskningsprojekter inden for vores hovedforskningsområder, som vil være egnede til et kandidatspeciale og efterfølgende publikation. Dette inkluderer både systematiske reviews og kliniske undersøgelser, og vil afhænge af den studerendes interesse og ambitioner. Derudover vil den kandidatstuderende indgå i afdelingens øvrige forskningsområder, enten som en del af den daglige styringsgruppe omkring multicenter-undersøgelserne AID-ICU, CLASSIC og HOT-ICU. (www.cric.nu), eller som investigator på det kommende multicenterforsøg RECIPE, om smertebehandling til hoftealloplastik.

Forskningsenheden har omkring 15 engagerede post-docs, ph.d.- og forskningsårsstuderende, som udfører forskning inden for enten postoperativ smertebehandling, perioperativ medicin, eller intensiv medicin. Her vil du indgå i et dagligt og aktivt forskningsmiljø. Som kandidatstuderende vil du få en bred uddannelse og viden omkring udførelsen af kliniske forskningsstudier, inklusive protokolskrivning, anmeldelse af projekter, tilladelser, GCP, statistik, kliniske procedurer m.m., ligesom der forgår fast undervisning i forskningsenheden i samarbejde med andre forskningsgrupper på hospitalet. Der planlægges også deltagelse i kongresser eller årsmøder med præsentation af forskningsresultater. Tidligere studerende har typisk opnået 2-3 publikationer under opholdet.

Vi søger medicinstuderende til et 25 ECTS kandidatspeciale med start senest fra 1. februar 2020, gerne før. Hvis den studerende har mulighed for at kombinere sit 5. semester kandidat forskningsspor med opsparet mulighed for orlov, til samlet 1 års ophold, vil dette blive foretrukket. Aflønning i perioden vil bestå af en kombination af fondsdækning og SU, som vi aftaler individuelt afhængig af dit projekt.

Der vil være mulighed for at kombinere forskningsopholdet med at blive tilknyttet Region Sjællands kandidatspor.

Hvis du har interesse i ovenstående, behov for yderligere information/spørgsmål, så kontakt Professor Ole Mathiesen (omat@regionsjaelland.dk). Send CV og kort motiveret ansøgning. Ansøgningsfrist: Snarest og inden 1. november. For detaljer henvises til IKMs hjemmeside: https://ikm.ku.dk/uddannelse/projekt-speciale/

No Comments

Reply