30
okt

0

Synaptisk densitet i menneskehjernen

Skolarstipendiat søges til forskningsprojekt på Rigshospitalet

På Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet, Blegdamsvej laver vi funktionel billeddannelse af hjernen ved brug af hjerneskanninger (Positron Emissions Tomografi (PET) og Magnetisk Resonans (MR)). Vi har mange igangværende projekter af både human og dyreeksperimentel art. (Se hjemmesiden: www.nru.dk).

Vi er aktuelt ved at implementere en ny type hjerneskanning, som er markør for synapser i hjernen. Ved at skanne raske menneskers hjerne ønsker vi bl.a. at undersøge, hvordan antallet af synapser ændrer sig med alderen og hvordan hjernen ændrer sig når den bliver frataget sanseindtryk. Ved samtidig at indsamle andre biologiske data (fx blodprøvemarkører, genotyper, hjernevolumen), spørgeskemaoplysninger (fx søvnvaner, fysisk aktivitet) og oplysninger fra neuropsykologiske tests, kan vi undersøge og beskrive sammenhænge der har betydning for synaptisk densitet og plasticitet.

Vi søger derfor en ambitiøs og ansvarlig medicinstuderende som forskningsårsstuderende på projektet. Det indebærer et års orlov fra studiet, hvor du tager del i det daglige arbejde i vores forskningsgruppe, samt arbejder med et mindre selvstændigt projekt. Dette projekt udføres under supervision og i tæt samarbejde med Professor, overlæge Gitte Moos Knudsen og forskningsassistent, læge Annette Johansen. Projektopgaverne inkluderer rekruttering af forsøgspersoner, lægeundersøgelser, indsamling og håndtering af biologiske prøver, samt indsamling af PET og MR-data. Det er vores forventning, at den studerende skal analysere og fortolke data og sammenskrive en artikel som kandidatopgave, som eventuelt kan resultere i en publikation.

Du vil indgå i et dynamisk og tværfagligt forskningsmiljø med bl.a. læger, neuropsykologer, ingeniører og molekylærbiologer. Du vil blive aflønnet med et skolarstipendie på 10.000 kr./md, med forventet start 01.01.2020, eller snarest derefter. Det er en fordel hvis du er på kandidatdelen og har gennemført kurset i Klinisk Neurologi og Neurokirurgi, men det er ikke et krav.

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til Annette Johansen, læge, Klinisk Forskningsassistent, (3545 6706, annette.johansen@nru.dk)

Vejleder: Gitte Moos Knudsen, Professor, overlæge, dr.med.

Ansøgningsfrist: 7. november 2019

Send kort ansøgning inkl. CV og karakterudskrift til ovenstående e-mailadresse.

Relevante specialer: Neurologi – Radiologi – Psykiatri – Nuklearmedicin

No Comments

Reply