26
nov

0

Forskningsårs studerende søges til forskningsprojekt

Er du interesseret i forskning indenfor affektive lidelser, søvn og døgnrytme og har lyst til at lære mere? Så har vi et spændende job til dig! Vi søger en forskningsårs studerende til et forskningsprojekt på Psykiatrisk Center København (PCK), Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA), Rigshospitalet.

Om forskningsprojektet:

Projektet har titlen:  ”SAFE-II: Udskriv med Tryghed: Kan elektronisk selvmonitorering med behandler-feedback fokuserende på søvn og søvnrytme forhindre tilbagefald af depression efter udskrivelse?”, og har som hovedformål at afklare, om man ved at stabilisere søvnrytmen gennem psykoedukation med støtte af et elektronisk monitoreringssystem kan forhindre tilbagefald af depression efter udskrivelse.  

Forsøgsdesignet er et randomiseret kontrolleret forsøg, RCT, med patienter med depression, hvor den ene gruppe får specialiseret psykoedukation vedrørende metoder til at holde en stabil tidlig døgnrytme. Dette indbefatter timing af søvn, måltider, dagslys, socialt samvær og fysisk aktivitet, samt støtte fra et specialudviklet elektronisk system Monsenso-daybuilder. Den anden gruppe får standard behandling.

Som en test af om det lykkes at holde en tidlig og stabil døgnrytme, skal der måles melatonin profiler ved start og ved afslutning af forsøget. Melatonin sekretionen udviser et for den enkelte person karakteristisk knæk om aftenen kaldet Dim Light Melatonin Onset (DLMO). Dette kan man bestemme ved at bede deltagerne lave gentage spytprøver om aftenen. DLMO er det mest pålidelige mål for døgnrytmen, og vil kunne vise om den gruppe der får psykoedukation og elektronisk støtte, har en tidligere døgnrytme sammenlignet med kontrolgruppen.

Patienterne er inkluderet i projektet i 4 uger med et besøg ved start og efter 4 uger med ugentlig telefonkontakt derimellem.

Der er aktuelt inkluderet 80 deltagere, og der skal laves melatonin profiler på 20 af de kommende deltagere. Der inkluderes kun patienter, som er henvist til et forløb på Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA). Disse kommer alle direkte fra indlæggelse.  


Vi tilbyder:

Du vil indgå i vores forskningsgruppe, New Interventions in Depression (NID) på PCK, afdeling O, IAA, Rigshospitalet, hvor du også vil få vejledning og sparring igennem hele processen, inklusiv artikelskrivning. Derved vil du indgå i et eksisterende forskningsmiljø, og der vil være god mulighed for at opkvalificere kliniske færdigheder, ligesom du vil kunne drage nytte af afdelingens store udbud af undervisning flere gange om ugen.

Projektdeltagelsen kan danne grundlag for en kandidatopgave, og du vil blive medforfatter på alle fremadrettede publikationer fra projektet.  

Vi forventer:   

Du arbejder struktureret og selvstændigt, da du skal stå for at melatonin prøverne bliver udført – du vil grundigt blive instrueret og oplært i dette, samt at håndtere prøverne. Derudover vil du kunne assistere i projektets andre elementer (inklusion, telefonkontakt, databehandling og publikation) i det omfang, der er tid og lyst.

Din arbejdstid vil være mandag – fredag kl. 08.00-15.30.

Løn: 10.000kr/måned.

Start på projektet: Så snart som muligt

Varighed: Forventelift 6 måneder evt. med mulighed for forlængelse.

Øvrig information:

Projektets metode er netop publiceret på BMC Psychiatry og en version kan hentes på: https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-019-2101-z

Hjemmesiden til NID-group: https://www.psykiatri-regionh.dk/nid-group

Send din ansøgning samt CV snarest, da vi løbende indkalder til samtaler. Ansøgning inkl. CV sendes til: Klaus.martiny@regionh.dk  NID-group, IAA, PCK, tlf.: 38647102.

Har du spørgsmål er du også velkommen til at kontakte os.

No Comments

Reply