10
mar

0

FORSKNINGSÅRSSTUDERENDE  SØGES  TIL  STORT  KLINISK  RANDOMISERET PLACEBO  KONTROLLERET  FORSKNINGSPROJEKT  PÅ  RIGSHOSPITALET

Projektet

Metaboliske  forstyrrelser  og  overvægt  hos  patienter  med  skizofreni, der er  i  antipsykotisk  behandling  med  clozapin  eller  olanzapin,  er  et betydeligt  klinisk  problem.  35%  af  de  patienter  der  starter  i antipsykotisk  behandling  med  clozapin,  vil  inden  for  de  første  5  år udvikle  type  2  diabetes.  Trods  de  svære  bivirkninger,  er præparatskift ofte  desværre  ikke  muligt  uden  markant  forværring af  de  psykiske  symptomer.

Vi  ønsker  derfor  at  undersøge,  hvorvidt  en  tidlig  påbegyndt tillægsbehandling  med  GLP-­‐1 analogen  ozempic ®   (som  er  et  godkendt lægemiddel  til  behandling  af  type  2  sukkersyge)  kan forbedre  blandt andet  overvægt  og  metaboliske  forstyrrelser  hos  skizofrene  patienter. Det  er et  stort  klinisk  randomiseret  placebo  kontrolleret  forsøg,  hvor  vi skal  inkludere  over  100 patienter.

Som  ansat  på  projekt  skal  du  være  med  til  at  inkludere  patienter samt varetage  en  del  af kontrolbesøgene  for  de  deltagende  patienter.  Ved patientbesøgene  skal  du  blandt  andet  stå for  somatisk  undersøgelse vurdering  af  psykopatologi,  blodprøvetagning,  DEXA  scanninger og aktivitetsmåling  samt  patientsamtaler  med  udfyldelse  af  spørgeskemaer om  bl.a. patienternes  fødeindtag  og  eventuelle  misbrug.  Et  års fuldtidsarbejde  på  projektet,  vil berettige  dig  til  at  komme  med  på publikationer  udgået  fra  studiet.  Afdelingen  har  stor erfaring  med  at have  medicinstuderende  tilknyttet  og  der  er  god  mulighed  for  hjælp og vejledning,  hvis  du  har  lyst  til  at  lave  dit  eget  lille  projekt  til  f.eks. kandidatopgave  sideløbende med  dit  arbejde  på  projektet.

Vi  søger

Vi  søger  en  stud.med  der  kan  starte  pr.  1  september  2020  og  som  har lyst  til  at  arbejde  fast  på projektet  i  12  måneder.  Vi  tilbyder  dig  at arbejde  på  et  projekt  der  kombinerer  videnskabeligt –  og  klinisk arbejde.  Vi  forventer  at  du  er  omhyggelig,  engageret  og  har  lyst  til  at være  en integreret  del  af  en  aktiv  forskningsgruppe.  Vi  søger  dit scholarstipendiat  sammen (Lundbeckfonden  har  ansøgningsfrist  20/3-­‐20,  hvor  dit  CV  skal  vedlægges).

Forskergruppe

Projektet  ledes  af  Professor  Anders  Fink-­‐Jensen  (Psykiatrisk  Center København)  og  Professor Tina  Vilsbøll  (Steno  Diabetes  Center/Gentofte  Hospital).  Projekt

Hvis  du  er  interesseret  i  at  høre  mere  om  projektet,  så  kontakt forsøgsansvarlig  læge  og  PhD-­‐studerende  Marie  Reeberg  Sass  via  mail: marie.reeberg.sass@regionh.dk  eller  telefon:  +45  Har  du  lyst  til  at  søge, så  skriv  et  par  linjer  om  dig  selv  og  vedhæft  et  kort  CV. Ansøgningsfrist  er  mandag  d.  16/3-­‐20  via  mail: marie.reeberg.sass@regionh.dk.

Vi  glæder  os  til  at  høre  fra  dig!


No Comments

Reply