06
apr

0

Copenhagen Baby Heart Study søger medicinstuderende til forskningsprojekt.

I projektet Copenhagen Baby Heart Study (CBHS) søger vi et antal medicinstuderende til at lave ekkokardiografier på børn i 1 til 3-års alderen sideløbende med forskning med selvstændigt forskningsprojekter f.eks som del af BA eller KA opgave.

CBHS er et stort klinisk forskningsprojekt, der er udført i Region Hovedstaden fra 2016 til 2018. I forskningsprojektet er alle nybagte forældre på Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet blevet tilbudt at få lavet en hjertescanning (ekkokardiografi) samt elektrokardiogram (EKG) af deres nyfødte barns hjerte. Derudover er der taget blodprøve fra navlesnoren på alle de nyfødte. Der er i projektet inkluderet mere end 25.000 børn.

Projektet er ledet af en styregruppe bestående af professorer og overlæger fra de involverede hospitaler. Fem Ph.d.-studerende, 15 medicin-, og tre folkesundhedsvidenskabs studerende har allerede været i gang med at bearbejde de mange data fra det omfattende studie. En del af disse mange substudier indebærer, at en del børnene skal kaldes ind igen til en eller flere opfølgende skanninger. Dette for at følge barnets hjertes udvikling.

VI SØGER:
Studerende på bachelor- eller kandidatdelen af medicinstudiet til forskning kombineret med skanning i en 12-måneders periode. Vi skanner som udgangspunkt i dagtid i hverdage men der kan også forekomme enkelte aften- og weekendvagter.

VI TILBYDER:
At du bliver oplært i at udføre standardiseret ekkokardiografi på børn, og får grundigt kendskab til og fortrolighed med tolkning af ekkoer af børn. At du bliver ansvarlig for dit eget selvstændige projekt herunder udfærdigelse af protokol, og det forventes at din BA- eller KA- opgave munder ud i en videnskabelig artikel.

Du skal kunne binde dig til fuldtidsforskning i 12 måneder. Det forventes at du er engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt. Til gengæld får du mulighed for klinisk forskningserfaring i nært samarbejde med gode kollegaer og indvielse i et stort og aktivt forskningsmiljø.

Løn: 10.000kr / måned

Start: Efterårssemestret 2020 eller hurtigst muligt

Ansøgningsfrist: 17. april 2020

Mail din ansøgning til jakob.boesgaard.norsk@regionh.dk, eller kamille.fogh.01@regionh.dk senest 17. april 2020. For yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede

MVH
Jakob Norsk, MD, Ph.d-studerende
Christian Pihl, MD, Ph.d-studerende
Kamille Fogh, MD, Ph.d-studerende
Ottilia Vøgg, MD, Ph.d-studerende

No Comments

Reply