28
apr

0

Medicinstuderende søges til klinisk forskning inden for medicinske mavetarmsygdomme

Gastroenheden på Hvidovre Hospital i Region Hovedstaden søger en medicinstuderende med interesse for medicinsk gastroenterologi, særligt de inflammatoriske tarmsygdomme Crohn’s sygdom og colitis ulcerosa, til fuldt finansieret forskning. Vi kan byde på forskellige muligheder, du kan både få selvstændige projekter eller blive tilknyttet et etableret projekt som forskningsassistent. Ansættelsen kan både være på deltid eller fuldtid i 6 til 12 måneder. Projektstart er den 1.juni 2020 eller senere.

Projekterne fokuserer på behandling med biologiske lægemidler hos patienter med kronisk inflammatoriske tarmsygdomme. Vi undersøger såvel behandlingsstrategien og behandlingseffekten af biologiske lægemidler som prædiktion af behandlingsrespons og sygdomsforløb hos denne patientgruppe. Projektet er fuldt finansieret, og du vil modtage løn efter FADL’s overenskomst.

Arbejdsopgaver

Du vil blive tilknyttet et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø i ’Sumpen’ på Gastroenheden og have din daglige gang blandt forskningsstuderende og ph.d.-studerende. Dine primære arbejdsopgaver kan spænde mellem kliniske opgaver, herunder patientinklusion, blodprøvetagning og biopsitagning, til indtastning af data til elektroniske databaser. Inden du starter, vil du få en grundig oplæring i arbejdsopgaverne. Du kan forvente at få vejledning i artikelskrivning og statistisk hjælp efter behov, og du vil blive tilbudt forfatterskab(er) efter din arbejdsindsats.

Projektet kan med fordel udmunde i en bacheloropgave eller et kandidatspeciale.

Vi forventer, at du er ansvarsbevidst og engageret. Det er en fordel, at du er på 4.semester bachelor eller derovre, dog ikke et krav.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er 15.maj, 2020. Herefter afholdes løbende jobsamtaler efter nærmere aftale.

Hvis du er interesseret, så send en kort motiveret ansøgning og dit CV senest den 10.februar til projektvejleder Johan Burisch (johan.michael.burisch@regionh.dk) eller ph.d.-studerende Mirabella Zhao (mirabella.zhao@regionh.dk). Vi ser frem til at høre fra dig.

Kontakt

Johan Burisch, læge, PhD

Johan. burisch@regionh.dk

Mirabella Zhao, læge

mirabella.zhao@regionh.dk

No Comments

Reply